COVB

Serveis a particulars

Viatjar amb la mascota

En cas de desplaçaments fora del territori nacional i per evitar la difusió de malalties a homes o a altres animals, cal tenir en compte els següents aspectes.

Identificació i vacuna de ràbia
El principal requisit per a viatjar a qualsevol país és que l’animal estigui degudament identificat i vacunat de la ràbia. La primera vacunació s’ha d’efectuar, com a mínim, 21 dies abans de viatjar. L’animal ha de tenir, almenys, . Si es tracta d’una revacunació, la vacuna s’ha d’aplicar dins el període d’immunitat establert pel fabricant. Totes les dades han de constar a la cartilla, al passaport i/o al  certificat de salut de l’animal.

Consultar amb l’ambaixada o consolat del país de destinació
Cada país estableix uns requisits als animals visitants (model de certificat d’importació específic, certificat oficial d’exportació visat per l’ambaixada o consolat).

Passaport
Document necessari perquè els animals de companyia puguin viatjar per la Unió Europea o accedir-hi des d’altres països. Cal comprovar amb el veterinari que el model de passaport està vigent.

Certificat de salut de l’animal
És necessari per a viatjar fora de la Unió Europea. L’emet un veterinari clínic col·legiat, que certifica que l’animal no presenta símptomes de malalties infecto-contagioses, que està vacunat de la ràbia i en condicions de viatjar, així com qualsevol altre punt exigit pel país de destí. Sol tenir una validesa màxima de 10 dies, però aquesta circumstància varia segons país de destí.

Certificat oficial d’exportació
En cas que exportem un animal, caldrà acompanyar el certificat de salut de l’animal amb un certificat oficial d’exportació. Es tracta d’un document expedit pels serveis veterinaris oficials de les àrees d’agricultura de les delegacions i subdelegacions del Govern. S’haurà d’expedir segons els procediments del país de destí.

Informe complet amb les recomanacions per a viatjar a l’estranger

Per a més informació es pot contactar amb l’Àrea Funcional d’Agricultura i Pesca de la Delegació del Govern a Barcelona (c/ Bergara, 12, tel: 93 520 96 75) o consultar l’enllaç d’exportació de CEXGAN.

Tornada. En cas de viatjar amb gossos, gats i/o fures a un país que no pertanyi a la Unió Europea, cal tenir en compte els protocols establerts per a la tornada a Espanya. És important que els professionals informin amb antelació d’aquest punt per evitar molèsties a propietaris i animals. Per a més informació es pot consultar l’enllaç d’importació de CEXGAN o parlar amb el consolat o l’ambaixada espanyols del país d’origen.