COVB

COVB

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT EN XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que estableixen la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA informa els usuaris que ha creat un perfil a la/les xarxa/es social/s Facebook, Twitter i YouTube amb la finalitat principal de donar publicitat als seus productes i serveis.

Dades de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA:

 • NIF: Q0871001D
 • ADREÇA POSTAL: REPUBLICA ARGENTINA 25 08023, BARCELONA
 • ADREÇA ELECTRÒNICA: COVB@COVB.CAT
 • DOMINI WEB: covb.cat

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA, mostrant així interès en la informació que aquesta doni a conèixer a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, l’usuari ens atorga el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA tracta i té accés a la informació pública de l’usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen a dins de la mateixa xarxa social i no s’incorporen a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

 Pel que fa als drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, dels quals disposeu i que podeu exercir davant de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA, d’acord amb el RGPD, cal que tingueu en compte els matisos següents:

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal concretes i sobre el tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions que se n’hagin fet o es prevegi fer-ne.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o Aquest dret només es pot satisfer amb relació a aquella informació que es trobi sota el control de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA; per exemple, es poden eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina i imatges o continguts web en què apareguin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes en  origen pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que estableixin el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de conservar- les, dintre del termini i en la forma
 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre
 • Dret d’oposició: és el dret que té l’usuari a exigir que COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA no tracti les seves dades de caràcter personal o que posi fi al tractament que en faci.

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA porta a terme les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil
 • Publicació al perfil de l’usuari de tota la informació ja publicada a la pàgina de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA
 • Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publiquin al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-lo i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per fer-ho, cal que accedeixi a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

Un cop s’hagi unit a la pàgina de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA, l’usuari podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies i qualsevol altre tipus de contingut multimèdia que admeti la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests materials, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual corresponents o disposar del consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, sigui del tipus que sigui (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.), que atempti o pugui atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum i/o que infringeixi, violi o vulneri els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA es reserva el dret de retirar immediatament el contingut i de sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA no es fa responsable dels continguts que lliurement publiqui l’usuari.

L’usuari ha de tenir present que els altres usuaris tindran coneixement de les seves publicacions, per la qual cosa ell mateix és el responsable principal de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA, però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA es reserva el dret d’organitzar concursos i promocions, en els quals podran participar tots els usuaris units a la seva pàgina. Les bases de cadascuna d’aquestes accions, quan per dur-les a terme s’utilitzi la plataforma de la xarxa social, es publicaran a la mateixa xarxa, complint sempre els requisits establerts en la LSSI-CE i en qualsevol altra norma que hi sigui aplicable.

La xarxa social no patrocina, avala ni administra de cap manera cap de les nostres promocions ni hi està associada.

Publicitat

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA fa servir la xarxa social per donar publicitat als seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les dades de contacte de l’usuari per dur a terme accions directes de prospecció comercial, ho farà sempre d’acord amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

Tot seguit facilitem l’enllaç a la política de privacitat de les xarxes socials:

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del propietari del web:

RAÓ SOCIAL COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA
NIF Q0871001D
ADREÇA POSTAL REPUBLICA ARGENTINA 25 08023, BARCELONA
ADREÇA ELECTRÒNICA COVB@COVB.CAT
TELÈFONS 932112466
REGISTRE MERCANTIL Departament de justicia de la Generalitat de Catalunya. Núm. Inscripció 2539
OBJECTE PRINCIPAL Productes o serveis relacionats amb el sector de veterinària

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran al sistema de tractament del qual és titular COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA, amb NIF Q0871001D i domicili social situat a REPUBLICA ARGENTINA  25 08023, BARCELONA, i que tot seguit s’enumeren les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per als tractaments que ho requereixin, també us informem de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les eventuals cessions i transferències internacionals que COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA té previst portar a terme:

TRACTAMENTS EFECTUATS
Gestió de la pàgina web  

Finalitat: tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions: no es preveuen

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

Formulari web Finalitat: atendre les vostres consultes i/o sol·licituds

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions: cap

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió del compliment normatiu  

Finalitat: gestió i tramitació de les obligacions i els deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat

Termini de conservació: les còpies dels documents es conserven fins que prescriguin les accions per reclamar-vos una possible responsabilitat

Base legitimadora: el compliment d’una llei

Tipologia de dades: dades merament identificatives

Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, als organismes i/o l’Administració pública competent en la matèria a fi de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir les obligacions establertes en la normativa aplicable

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

 

Accions comercials  

Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat Tipologia de dades: dades merament identificatives Cessions: cap

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

 

Gestió    de     la compra         i/o contractació de serveis

 

Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de gestionar la vostra compra, així com per al correcte desenvolupament, compliment i execució del contracte entre les dues parts

Termini de conservació: el termini necessari per gestionar la compra dels productes o serveis adquirits, incloses les possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular

Base legitimadora: l’execució d’un contracte

Tipologia de dades: dades merament identificatives

Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, a l’Agència Tributària, a bancs i caixes i als organismes i/o l’Administració pública competent en la matèria a fi i efecte de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió econòmica       i administrativa Finalitat: gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals

Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la llei tributària, i 10 anys la documentació fiscal, en compliment de la Llei orgànica 7/2012

Base legitimadora: el compliment d’una llei

Tipologia de dades: dades merament identificatives

Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, a l’Agència Tributària, a bancs i caixes i als organismes i/o l’Administració pública competent en la matèria a fi i efecte de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió de les reserves Finalitat: registre i gestió de les reserves

Termini de conservació: 3 anys, en compliment de l’Ordre INT/1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres registre i comunicats d’entrada de viatgers en establiments d’hostaleria i altres d’anàlegs

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat

Tipologia de dades: dades merament identificatives

Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, a l’Agència Tributària, a bancs i caixes, a les forces i els cossos de seguretat i a les autoritats competents a fi i efecte  de  complir amb  les  obligacions  administratives  i  de  seguretat  establertes  en la normativa aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

 

Gestió  de         la borsa d’ocupació  

Finalitat: registre i tractament de les dades de candidats per a finalitats de selecció de personal relacionades amb llocs de treball vacants de les entitats col·laboradores, així com gestió de la borsa d’ocupació

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legitimadora: el consentiment de l’interessat

Tipologia de dades: dades merament identificatives

Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, a les entitats col·laboradores a fi i efecte de gestionar la borsa d’ocupació i de traslladar la candidatura a l’empresa col·laboradora. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és el vostre consentiment

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió del voluntariat Finalitat: gestió de les dades dels voluntaris de l’entitat

Termini de conservació: 10 anys, en compliment de la Llei orgànica 7/2012

Base legitimadora: execució del contracte

Tipologia de dades: dades merament identificatives

Cessions: les vostres dades es comunicaran, en cas necessari, a l’Agència Tributària i a bancs i caixes a fi i efecte de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, us informem que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable

Transferències internacionals: no es preveuen

Elaboració de perfils: no es preveu

Gestió  llistat veterinaris

anàlisi triquina

 

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades de caràcter personal per a la gestió del llistat de veterinaris que realitzen el control analític (seguint els procediments descrits en el Reglament d’Execució UE núm. 2015/1375) per a assegurar l’absència de triquina de les peces de carn de caça silvestre, emetent un certificat d’anàlisi, seguint el model IV del decret 9/2019, relatiu a la recollida, transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum domèstic privat (autoconsum) per part dels caçadors Termini de conservació: 2 anys en compliment del Reial decret 9/2019, relatiu a la recollida, transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum

Base legítima: En compliment d’una llei

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: No es preveuen

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Us informem, així mateix, que podeu contactar amb el delegat de protecció de dades dirigint-vos per escrit a l’adreça electrònica dpd.cliente@conversia.es o trucant al telèfon 902 877 192.

Drets dels interessats

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA informa els usuaris que poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com de retirada del consentiment prestat, davant del responsable del tractament.

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal concretes i sobre el tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions que se n’hagin fet o es prevegi fer-ne.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o Aquest dret només es pot satisfer amb relació a aquella informació que es trobi sota el control de l’app; per exemple, es poden eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina i imatges o continguts web en què apareguin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes en  origen pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que estableixin el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de conservar- les, dintre del termini i en la forma
 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre
 • Dret d’oposició: és el dret que té l’usuari a exigir que COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA no tracti les seves dades de caràcter personal o que posi fi al tractament que en

Per poder exercir qualsevol dels drets prèviament descrits, és necessari complir els requisits següents:

 • Cal presentar un escrit a l’adreça postal REPUBLICA ARGENTINA 25 08023, BARCELONA (a l’atenció de COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA), o bé enviar-lo per correu electrònic a COVB@COVB.CAT
 • L’escrit tramès pel titular de les dades que solliciti l’exercici dels drets ha de complir els requisits legals següents:
  • Nom i cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o de qualsevol altre document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, també s’haurà d’identificar pel mateix mitjà la persona que representi l’interessat, així com aportar el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI es pot substituir, sempre que s’acrediti la identitat, per qualsevol altre mitjà vàlid en
  • Petició en què es concreta la sollicitud (exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret, es facilitarà a l’interessat tota la informació de què es disposi amb les seves dades de caràcter personal. Si l’interessat sol·licita informació d’un fitxer en concret, només se li proporcionarà la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer, no se li facilitarà en cap cas. Si ho sol·licita per telèfon, se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de la manera de fer-ho i de l’adreça a la qual ha d’enviar la sol·licitud. Mai no se li proporcionarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de
  • Data i signatura del sollicitant.
  • Documents acreditatius de la petició que
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sollicitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció  de Dades en cas que tingueu coneixement o considereu que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de risc que acompanya els tractaments duts a terme i indicats en l’apartat de termes i condicions d’ús, de manera que se’n garanteixi la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.

Cuidem dels teus