COVB

Col·legi

Què és el COVB?

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) està format per uns 2.700 professionals del sector veterinari. La seva missió és garantir un bon exercici professional, respectuós amb els drets i els interessos de la societat. Per a aconseguir aquest objectiu, s’ordena l’exercici de la professió i es promouen i organitzen cursos de formació, acords amb altres entitats i conferències sobre temes d’interès, entre d’altres accions, promovent l’excel·lència i la regulació dels serveis que han d’oferir els veterinaris.

L’objectiu principal del COVB és convertir-se en un instrument útil, mitjançant la recollida de propostes, suggeriments, observacions i crítiques dels seus col·legiats i de la ciutadania. A més, entre els seus propòsits també destaca el de convertir-se en un òrgan de consulta útil per a la professió.

Relació de presidents del COVB

President Període
Sr. Manuel Martínez Rabanete 1900 – 1904
Sr. Ramon Turró Darder 1904 – 1914
Sr. Francisco Sugrañés Bardagí 1914 – 1916 i 1920 – 1922
Sr. Antonio Darder 1916 – 1917
Sr. Cayetano López López 1918 – 1920
Sr. Pablo Martí Freixas 1922 – 1924
Sr. José Rueda Vilanova 1924 – 1928 i 1939 – 1940
Sr. Pedro Farreras Sampere 1928 – 1930
Sr. Alberto Brugal 1930 – 1931 i 1934 – 1936
Sr. Joaquín Gratacós 1931 – 1934
Sr. José Vidal Munné (COVC) 1934 – 1936
     Delegat de la ciutat  de Barcelona
        Sr. Cirilo R. Danés
     Delegat de la província de Barcelona
        Sr. Alberto Brugal
Sr. Jaume Pagès Basach (COVC) 1936 – 1939
Sr. Benigno García Neira 1940 i 1943 – 1944
Sr. José María Beltrán 1940 – 1941
Sr. Bartolomé Palmer 1941 – 1943
Sr. José Villarig 1944 – 1946
Sr. Aniceto Puigdollers 1946 – 1949
Sr. Alfredo Albiol Gas 1949 – 1953
Sr. Antonio Riera Adroher 1953 – 1954
Sr. José Séculi Brillas 1954 – 1977
Sr. Pedro Costa Batllori 1977 – 1980
Sr. Agustí Carol Foix 1980 – 1983
Sr. Buenaventura Claveguera Claveguera 1980 – 1983 (en funcions)
Sr. Francesc Monné Orga 1983 – 1991
Sr. Joaquim Sabaté Aranda 1991 – 1996
Sr. Jaume Balagué Estrems 1996 – 2000
Sr. Francesc Monné Orga 2000 – 2008
Sra. María Teresa Mora Ventura 2008 – 2010
Sr. Emili Revilla Vallbona 2010 – 2012 (en funcions)
Sr. Josep. A. Gómez Muro 2012 – 2018
Sra. Marta Legido Mateo 2018 – 2019
Sr. Ricard Parés Casanova 2019 –

Cuidem dels teus