COVB

Col·legi

Què és el COVB?

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) està format per uns 2.700 professionals del sector veterinari. La seva missió és garantir un bon exercici professional, respectuós amb els drets i els interessos de la societat. Per a aconseguir aquest objectiu, s’ordena l’exercici de la professió i es promouen i organitzen cursos de formació, acords amb altres entitats i conferències sobre temes d’interès, entre d’altres accions, promovent l’excel·lència i la regulació dels serveis que han d’oferir els veterinaris.

L’objectiu principal del COVB és convertir-se en un instrument útil, mitjançant la recollida de propostes, suggeriments, observacions i crítiques dels seus col·legiats i de la ciutadania. A més, entre els seus propòsits també destaca el de convertir-se en un òrgan de consulta útil per a la professió.

Cuidem dels teus