COVB

Col·legi

Agenda pública de la Junta de Govern

ANY 2021

 

01. GENER 2021

  • 21/01/21 | Reunió comunicació Fundación Galatea | 16:00h | Modalitat online | Assistents: Marta Legido (tresorera) i Ricard Parés (vicepresident).
  • 27/01/21 | Reunió de la Permanent del Consell de Colegis Veterinaris de Catalunya | 16:00h | Assistent: Ricard Parés (vicepresident)
  • 28/01/21 | Reunió telemàtica amb el Miniseri d’Agricultura sobre el veterinari d’explotació | Assistent: Ricard Parés (vicepresident) en representació del Consell
  • 28/01/21 | Acte de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya | 18:00h

 

 

ANY 2020

01. GENER 2020

02. FEBRER 2020

06/02/20 | Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de Barcelona | Edifici Novíssim | Assistent: Ricard Parés.

03. MARÇ 2020

04. ABRIL 2020

05. MAIG 2020

06. JUNY 2020

22/06/20 | Visita DG Derechos Animales, entitats del Consell de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de Barcelona | Edifici Novíssim | Assistent: Marta Legido.

07. JULIOL 2020

09/07/20 | Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de Barcelona | Edifici Novíssim | Assistent: Marta Legido.
17/07/20 | Comissió de Benestar Animal de Terrassa | Centre Cívic President Macià | Assistent: Marta Legido.

08. AGOST 2020

09. SETEMBRE 2020

10. OCTUBRE 2020

11. NOVEMBRE 2020

12. DESEMBRE 2020

Cuidem dels teus