COVB

Transparència

Finestreta única

FINESTRETA ÚNICA

Les persones col.legiades també disposeu de l’àrea personal des de la que podeu, degudament identificades i autenticades, accedir a més informació sobre qüestions professionals, tràmits i serveis del vostre interès.

TRÀMITS COL·LEGIALS

 • Col·legiació. Accediu AQUÍ.
 • Baixa col·legial. Accediu AQUÍ
 • Actualització de dades. Accediu AQUÍ.
 • Certificacions. Accediu AQUÍ.
 • Exempció de quotes per veterinaris en atur. AQUÍ.
 • Beques Ramón Turró i Ajuts COVB. Accediu AQUÍ.
 • Designació de beneficiaris per defunció. Accediu AQUÍ.
 • Inscripció societats professionals. Accediu AQUÍ.
 • Inscripció centres veterinaris i Registre de professionals que exerceixen la clínica amb animals de companyia. Accediu AQUÍ.
 • Servei d’Orientació Professional i Taulell d’Anuncis d’Ofertes Veterinàries del COVB: inscripció d’ofertes . Accediu AQUÍ.
 • Procediments disciplinaris: diligències informatives i expedients. Accediu AQUÍ.
 • Certificacions de quotes col·legials per la renda. Accediu AQUÍ.
 • AIAC: Alta com a membre col·laborador i usuari. Accediu AQUÍ.

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

 • Comunicació de la farmaciola veterinària. Accediu AQUÍ.
 • Dipòsit de medicaments d’ús hospitalari. Accediu AQUÍ.
 • Fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. Accediu AQUÍ.
 • Notificació d’agressió canina. Accediu AQUÍ.

REGISTRE DE PROFESSIONALS. Accediu AQUÍ.

REGISTRE DE CENTRES VETERINARIS. Accediu AQUÍ.

REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS. Accediu AQUÍ.

COM PRESENTAR UNA QUEIXA. Accediu AQUÍ.

FUNCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES DEL COVB. Accediu AQUÍ.

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DEL COVB. Accediu AQUÍ.

Cuidem dels teus