Col·legi

Memòria d’activitats

La memòria anual d’activitats ofereix als professionals veterinaris les dades més significatives de l’activitat del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), així com una relació de accions que s’ha portat a terme.

Descarrega't la memòria

Memòria COVB 2022

Maig 2023

Presentació

 • Presentació
 • Junta de govern
 • Membres dels comitès assessors
 • Personal del COVB
 • Principals eixos d’acció
 • Principals xifress

SERVEI A LA CIUTADANIA

 • Servei d’atenció a l’usuari de medicina veterinària
 • Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC)

SERVEIS PER ELS VETERINARIS

 • Responsabilitat Civil Professional (RCP)
 • Beques i Ajuts
 • Programa Assís de suport als Veterinaris
 • Borsa de Treball
 • Assessorament fiscal i laboral

DEPARTAMENTS

 • Departament Jurídic
 • Departament de Formació
 • Departament d’Administració

COMITÈS ASSESSORS

 • Comitè de deontologia
 • Comitè assessor per a l’exercici de la clínica d’animals de companyia
 • Comitè de veterinaris per la protecció del animals
 • Comitè de Veterinària de Granges

INSTITUCIONAL

 • Relacions institucionals i Esdeveniments
 • Comunicació

ANNEXES

 • Annex 1. Departament d’Administració
 • Annex 2. Servei d’atenció a l’usuari de medicina veterinària
 • Annex 3. Departament Jurídic
 • Annex 4. Departament de Deontologia
COVB Descarrega't l'informe

Memòria de Sostenibilitat 2022

Maig 2023

Descarrega't la memòria

Memòria COVB 2021

Juny 2021

Presentació

 • Junta de govern
 • Personal del covb
 • Principals eixos d’acció
 • Principals xifres
 • Activitats destacades

SERVEIS A LA CIUTADANIA

 • Servei d’atenció a l’usuari de medicina veterinària
 • Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC)

SERVEIS PER ELS VETERINARIS

 • Responsabilitat Civil
 • Professional (RCP)
 • Beques i Ajuts
 • Programa Assís de suport als Veterinaris
 • Borsa de Treball
 • Assessorament fiscal i laboral

DEPARTAMENTS

 • Departament Jurídic
 • Departament de Formació

COMITÈS ASSESSORS

 • Comitè de deontologia professional veterinària
 • Comitè assessor per a l’exercici de la clínica d’animals de companyia
 • Comitè de veterinaris per la protecció del animals

INSTITUCIONAL

 • COVID-19
 • Comunicació
 • Esdeveniments

ANNEXES

 • Annex 1. Servei d’atenció a l’usuari de medicina veterinària
 • Annex 2. Departament Jurídic
 • Annex 3. Departament de Formació
 • Annex 4. Comitè assessor per l’exercici de la clínica d’animals de companyia
 • Annex 5. Comunicació
Descarrega't la memòria

Memòria COVB 2020

Juny 2020

Presentació

 • Junta de govern
 • Personal del covb
 • Principals eixos d’acció
 • Principals xifres
 • Activitats destacades

SERVEIS A LA CIUTADANIA

 • Servei d’atenció a l’usuari de medicina veterinària
 • Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC)

SERVEIS PER ELS VETERINARIS

 • Responsabilitat Civil
 • Professional (RCP)
 • Beques i Ajuts
 • Programa Assís de suport als Veterinaris
 • Borsa de Treball
 • Assessorament fiscal i laboral

DEPARTAMENTS

 • Departament Jurídic
 • Departament de Formació

COMITÈS ASSESSORS

 • Comitè de deontologia professional veterinària
 • Comitè assessor per l’exercici de la clínica d’animals de companyia
 • Comitè de veterinaris per la protecció del animals

INSTITUCIONAL

 • COVID-19
 • Comunicació
 • Esdeveniments

ANNEXES

 • Annex 1. Servei d’atenció a l’usuari de medicina veterinària
 • Annex 2. Departament Jurídic
 • Annex 3. Departament de Formació
 • Annex 4. Comitè assessor per l’exercici de la clínica d’animals de companyia
 • Annex 5. Comunicació
Descarrega't la memòria

Memòria COVB 2019

Juny 2020

– PRESENTACIÓ

– JUNTA DE GOVERN

– PERSONAL DEL COVB

– PRINCIPALS XIFRES DEL 2019

– PRINCIPALS EIXOS D’ACCIÓ

– SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE MEDICINA VETERINÀRIA

– RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (RCP)

– BEQUES RAMON TURRÓ I AJUTS PER A CURSOS

– PROGRAMA ASSÍS DE SUPORT ALS VETERINARIS

– IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

– GERÈNCIA

– DEPARTAMENT JURÍDIC

– DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

– BORSA DE TREBALL

– ASSESSORAMENT FISCAL I LABORAL

– COMITÈ DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL VETERINÀRIA

– COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI DE

– LA CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA

– COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

– NOUS PREMIS VETS

– ÀREA DE COMUNICACIÓ

– ACTIVITATS DESTACADES

– NOTÍCIES DEL COVB

Descarrega't la memòria

Memòria COVB 2018

Juny 2019

– PRESENTACIÓ

– JUNTA DE GOVERN

– PRINCIPALS XIFRES DEL 2018

– SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE MEDICINA VETERINÀRIA

– RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (RCP)

– BEQUES RAMON TURRÓ I AJUTS PER A CURSOS

– PROGRAMA ASSÍS DE SUPORT PER ALS VETERINARIS

– IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

– DEPARTAMENT JURÍDIC

– DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

– APROPEM. BORSA DE TREBALL

– COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI DE LA CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA COMITÈ DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL VETERINÀRIA

– COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

– ÀREA DE COMUNICACIÓ

– ACTIVITATS DESTACADES

Descarrega't la memòria

Memòria COVB 2017

Juny 2018

– L’ACTIVITAT DEL COVB EL 2017

– JUNTA DE GOVERN

– PRINCIPALS XIFRES DEL 2017

– ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

– SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE MEDICINA VETERINÀRIA

– RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (RCP)

– BEQUES RAMON TURRÓ I AJUTS PER A CURSOS

– PROGRAMA ASSÍS: UN PUNT DE SUPORT PER ALS VETERINARIS

– IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

– SERVEIS JURÍDICS

– FORMACIÓ

– APROPEM – BORSA DE TREBALL 24 SERVEI DE COMUNICACIÓ

– COMITÈS DEL COVB

– COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI DE LA CLÍNICA DE PETITS ANIMALS

– COMITÈ DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL VETERINÀRIA

– COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

– ACTIVITATS DESTACADES

– CONCURS ANIMALART I CELEBRACIÓ DE LA FESTA DEL PATGE

– CURS A VIC SOBRE LA RESISTÈNCIA ALS ANTIBIÒTICS

– CURSA INTERCOL·LEGIAL SABADELL PROFESSIONAL

– BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS

– LLIURAMENT DEL PRIMER GOS PIGALL ENSINISTRAT A CATALUNYA

– PRESENTACIÓ DEL COL·LEGI ALS FUTURS GRADUATS DE LA UAB

– FESTA DELS ANIMALS DE LES FESTES DE LA MERCÈ 2017

– TROBADA A MANRESA I HOMENATGE A BARCELONA, PER SANT FRANCESC D’ASSÍS

– CONFERÈNCIA ESTATAL SOBRE ‘LA VETERINÀRIA I EL BENESTAR ANIMAL’

– DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA ‘COM SERIA UN MÓN SENSE VETERINARIS’

 

Descarrega't la memòria

Memòria COVB 2016

Juny 2017

– LA FEINA DEL COVB EL 2016

– JUNTA DE GOVERN

– MEMBRES

– EL COVB EN XIFRES

– CAMPANYES DEL COVB

– BEQUES RAMON TURRÓ

– AJUTS PER A CURSOS

– BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS

– PROGRAMA ASSÍS: UN PUNT DE SUPORT

– CCPA. COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI DE LA CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA

– DEONTOLOGIA. PROFESSIONAL VETERINÀRIA

– CVPA. COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

– SERVEIS JURÍDICS

– FORMACIÓ

– APROPEM. BORSA DE TREBALL

– SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI: MEDICINA VETERINÀRIA

– ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

– IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

– ESPORT

– AFERS SOCIALS

– ANIMALART 2016

– COMUNICACIÓ

– NOTÍCIES

 

Descarrega't la memòria

Memòria COVB 2015

Desembre 2016

– JUNTA DE GOVERN

– MEMBRES

– PRINCIPALS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN DURANT EL 2015

– DADES A 31 DE DESEMBRE DE 2015

– CAMPANYES COVB

– BEQUES RAMON TURRÓ 2015

– AJUTS PER A CURSOS

– BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS

– ATENCIÓ ASSÍS: MÀXIMA SENSIBILITAT

– CCPA. COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI DE LA

– CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA

– DEONTOLOGIA. PROFESSIONAL VETERINÀRIA

– CVPA. COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA

– PROTECCIÓ DELS ANIMALS

– SERVEIS JURÍDICS

– FORMACIÓ

– APROPEM. BORSA DE TREBALL

– SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE MEDICINA VETERINÀRIA

– ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

– IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

– COMUNICACIÓ. INTERNA I EXTERNA

– AFERS SOCIALS

Descarrega't l'informe

Memòria COVB 2014

Juliol 2015

– JUNTA DE GOVERN

– COMITÈ DE CLÍNIQUES

– COMITÈ DE DEONTOLOGIA

– COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

– SERVEIS JURÍDICS

– DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

– APROPEM

– USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA

– ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

– IDENTIFICACIÓ ANIMALS DE COMPANYIA

– COMUNICACIÓ

– AFERS SOCIALS

Descarrega't la memòria

Memòria COVB 2013

Juliol 2014

– JUNTA DE GOVERN

– CVPA

– COMITÈ DE CLÍNIQUES

– COMITÈ DE DEONTOLOGIA

– COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS

– SERVEIS JURÍDICS

– DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

– APROPEM

– USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA

– ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

– IDENTIFICACIÓ ANIMALS DE COMPANYIA

– COMUNICACIÓ

– AFERS SOCIALS

Descarrega't la memòria

Memòria COVB 2012

Juliol 2013

– JUNTA DE GOVERN

– CVPA

– COMITÈ DE CLÍNIQUES

– COMITÈ DE DEONTOLOGIA

– SERVEIS JURÍDICS

– DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

– APROPEM

– USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA

– ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

– IDENTIFICACIÓ ANIMALS DE COMPANYIA

– COMUNICACIÓ

– AFERS SOCIALS

Descarrega't l'informe

Memòria COVB 2011

Juliol 2012

– JUNTA DE GOVERN

– CVPA

– COMITÈ DE CLÍNIQUES

– COMITÈ DE DEONTOLOGIA

– SERVEIS JURÍDICS

– DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

– APROPEM

– USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA

– ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

– IDENTIFICACIÓ ANIMALS DE COMPANYIA

– COMUNICACIÓ

– AFERS SOCIALS

Descarrega't l'informe

Memòria COVB 2010

Juliol 2011

– JUNTA DE GOVERN

– COMITÈ DE CLÍNIQUES

– COMITÈ DE DEONTOLOGIA

– SERVEIS JURÍDICS

– DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

– APROPEM

– USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA

– ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

– IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA

– COMUNICACIÓ

– ACTIVITATS LÚDIQUES

Descarrega't l'informe

Memòria COVB 2009

Juliol 2010

 

– JUNTA DE GOVERN

– COMITÈ DE CLÍNIQUES

– SERVEIS JURÍDICS

– COMITÈ DE DEONTOLOGIA

– DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

– APROPEM

– MÀRQUETING I COMUNICACIÓ

– ACTIVITATS LÚDIQUES