COVB

Actualitat/ Notícies

Què podem fer nosaltres i què pot fer el COVB per combatre l’intrusisme laboral?

20/09/2022

Una de les funcions del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona és vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme professional, actes de competència deslleial o altres actuacions irregulars relacionades amb la professió veterinària. Dins del COVB, aquesta funció recau en el Comitè Assessor per a la Clínica d’Animals de Companyia.

Per això, sempre que sospiteu d’irregularitats o males pràctiques, cal que us poseu en contacte amb aquest comitè. En coordinació amb els serveis jurídics, us oferirà  suport i assessorament per comunicar per escrit les sospites d’intrusisme o de maltractament animal, i, si s’escau, proposarà a la Junta de Govern iniciar les actuacions legals  oportunes com per exemple una denúncia en via administrativa o penal. També pot posar en marxa actuacions disciplinàries en cas de sospita d’infracció deontològica d’una persona col·legiada.

Actualment, s’estan tramitant 5 querelles penals per presumptes delictes d’intrusisme professional i falsificació als Jutjats.

A l’apartat FAQ´s sobre l’actuació del COVB davant les irregularitats professionals de la web del COVB podeu trobar més informació sobre aquest tema.