COVB

Actualitat/ Notícies

Consulteu les Memòries del COVB 2022

26/07/2023

A la Memòria d’Activitats del COVB, podeu veure i comprovar la tasca que dur a terme el Col·legi davant els reptes de la veterinària actual: accions per a guanyar visibilitat, per a lluitar contra l’intrusisme professional, per a reflexionar i actualitzar coneixements o per a fer sentir la nostra veu davant l’opinió pública i l’administració.

A més a més, aquest any i per primer cop, el Col·legi ha presentat un Informe de Sostenibilitat. Aquest informe, a càrrec d’una empresa externa, mesura la repercussió de l’activitat de l’organització  i aporta informació sobre els valors intangibles que no apareixen en els comptes anuals. En el cas del COVB, es fixa en qüestions mediambientals, socials i relatives al personal, respecte als drets humans i dels animals, lluita contra la corrupció i el suborn i compromís amb la societat el desenvolupament sostenible.

Enllaç Memòria

Enllaç Memòria sostenibilitat