COVB

Serveis a veterinaris

Ajuts i beques

Benvolguts col·legiats i col·legiades,

Amb la ferma voluntat de millorar els serveis a tots els col·legiats i col·legiades, el COVB posa en marxa un any més els Ajuts de formació, Innovacio i les Beques Ramon Turró amb una quantitat global de 20.000 euros. A més  per tal d’ampliar serveis i donar majors facilitats,  el COVB ha modificat les bases de les sol·licituds per arribar a més col·legiats.

Les beques i ajuts disponibles són:

 

AJUTS PER PROGRAMES DE FORMACIÓ

Tots els col·legiats –amb un any d’antiguitat al COVB com a mínim– podran optar, mitjançant la sol·licitud, a les ajudes destinades a les despeses d’inscripció en cursos i congressos de veterinària realitzats a l’Estat durant l’any 2020.

L’import de cada ajut no podrà superar el 50% del cost de la inscripció i serà proporcional al nombre de sol·licituds presentades fins a esgotar l’import total dels ajuts (9.000 €). Només es podrà presentar una única sol·licitud d’ajut per persona.

 

AJUTS D’INNOVACIÓ

Ajuts  destinats a la Innovació dels col·legiats es poden sol·licitar per conceptes diversos com l’adaptació al programa de signatura electrònica de l’AIAC, per la compra de tauletes tàctils destinades a la signatura electrònica o inversions que justifiquin la reducció de l’ús de paper.

Els destinataris són els col·legiats al COVB amb una antiguitat d’almenys un any i l’import de cada ajuda no superarà el 50 % del cost de la compra/despesa, realitzades entre l’1 de gener fins al 31 d’octubre de 2021. Així mateix serà proporcional al nombre de sol·licituds presentades fins a esgotar l’import total de 2.000 €. Només s’admetrà una sol·licitud per col·legiat al COVB.

 

BEQUES RAMON TURRÓ

L’objectiu de les Beques és facilitar l’ampliació de la formació teòrica i pràctica en entitats de reconegut prestigi a l’exterior. Així, el COVB incentiva i facilita la millora del coneixement d’altres llengües i l’establiment de relacions i l’intercanvi de coneixements entre professionals de diferents indrets.

A les Beques es contemplen els sectors de la clínica de petits animals i animals exòtics, dels grans animals, d’èquids, de la higiene alimentària i de la investigació veterinària.
Aquesta convocatòria anual dirigida als col·legiats amb una antiguitat mínima d’un any al COVB, ofereix tres beques dotades amb un màxim de 3.000 euros cadascuna
Des d’avui ja pots presentar la sol·licitud pels ajuts i beques, tens temps fins al 31 d’octubre de 2021.

 

DESIGNACIÓ DE BENEFICIARIS

En la sessió de l’Assemblea del 21 de desembre de 2010, es va acordar crear una derrama extraordinària de 3 euros a càrrec dels col·legiats que es genera per la defunció d’un/a company/a col·legiat/a, que s’abona pels col·legiats/es al rebut trimestral següent al de la defunció del company i que es lliura íntegrament a la/s persona/s (beneficiari/s) designada/s pel Col·legiat. Si manca el/s beneficiari/s, l’ajut es dona al/s hereu/s del company difunt que hagi/n acceptat l’herència.

Acord de l’Assemblea:

Crear una derrama extraordinària de tres euros (3 €) a càrrec dels veterinaris col·legiats, que es generarà per la defunció de cada col·legiat. Aquesta quantitat s’abonarà pels col·legiats en el rebut trimestral següent a que tingui lloc la defunció. L’import recaptat serà íntegrament lliurat al/s beneficiari/s designat/s pel col·legiat. En el cas que manqui la designació l’import serà lliurat al/s hereu/s del difunt que hagi/n acceptat l’herència.

Designació de beneficiari/s:

Els col·legiats que vulgueu designar el/s beneficiari/s d’aquest ajut heu d’enviar al COVB l’original del formulari de designació de beneficiari de l’ajut per defunció signat amb fotocòpia del carnet de col·legiat/a al COVB, o presentar-lo personalment a les oficines del COVB.