COVB

Serveis a particulars

Placa amb Codi QR

Des del juny de 2016, el servei de l’AIAC inclou també una placa amb codi QR per a la identificació de l’animal i el seu propietari

L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) posa a disposició dels seus usuaris una placa amb codi QR per penjar-la al collar de l’animal i agilitzar la identificació en cas de pèrdua. Les noves altes la rebran gratuïtament al final dels tràmits habituals. La resta d’usuaris podran obtenir-la sol·licitant un a través del web. El cost és de cinc euros i l’usuari ha de fer arribar els documents a l’AIAC per correu postal, correu electrònic (aiac@veterinaris.cat). o de forma presencial.

En les noves altes, la placa amb codi QR es lliura a casa del responsable de l’animal, juntament amb la carta de les dades identificadores que consten a l’AIAC. L’activació dell codi QR, s’ha de fer a la clínica veterinària.

Amb aquest servei, l’AIAC posa de manifest la seva voluntat de millorar l’atenció als propietaris d’animals de companyia, alhora que compleix la Llei de protecció dels animals que estableix l’obligatorietat que gossos, gats i fures duguin un element identificador al collar, amb el nom de l’animal i del propietari, així com les dades de contacte del darrer.