COVB

Serveis a particulars

Consells davant la troballa d’un animal perdut, abandonat o assilvestrat

A principis d’any se sol produir un increment d’abandonaments de mascotes. Diverses fonts apunten que entre el 25 i el 30 per cent dels animals que es regalen en Nadal i en Reis són abandonats o cedits pocs mesos després. Tot i que cada vegada hi ha més conscienciació a l’hora d’adquirir o adoptar animals de companyia, també s’ha incrementat el nombre de mascotes que s’adquireixen com a regal.

Els col·legis de veterinaris de Catalunya recomanen no sucumbir a la compra d’un animal només perquè es desitgi i, en qualsevol cas, demanar consell a un veterinari de confiança. El fet d’incorporar una mascota a les nostres vides, a més de fer-nos feliços, comporta una sèrie d’obligacions que són vitals per a la nostra mascota, especialment pel que fa a la salut i l’educació de l’animal.

Per això, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana fer una sèrie de reflexions abans d’adoptar o d’aquirir un animal de companyia, que recentment s’han publicat a la :

 • Abans d’adoptar, cal meditar la nostra decisió i assumir un compromís: ens comprometem a cuidar-lo durant la seva vida, que pot ser de 12 anys en gossos i de 16 en gats.
 • És important no crear-se falses expectatives sobre l’entrada de l’animal a la vostra vida. Pot comportar molta felicitat, però també sacrificis.
 • Cal pensar en l’impacte emocional i econòmic que tindrà sobre la família. Ha de ser una decisió de consens. Ens hem de preguntar si tots els membres de la família tindran la mateixa implicació i el mateix vincle emocional amb la mascota.
 • Si la introducció d’una mascota en una llar no funciona, la millor opció seria buscar-li una nova llar on en puguin tenir cura. La pitjor de les conseqüències és l’abandonament, ja que contribueix a saturar els centres d’acollida, que ja estan desbordats, o les entitats protectores, esperant una nova oportunitat que sovint no arriba mai.

 

Actuacions davant l’abandonament de mascotes

Segons la Llei de protecció d’animals de Catalunya, correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats, perduts o assilvestrats. Aquests poden delegar la responsabilitat en entitats supramunicipals, sempre que aquestes compleixin la legislació vigent. En aquest sentit, tots els municipis haurien d’establir un procediment a tal efecte i informar ciutadania els ciutadans, perquè aquests sàpiguen què fer si troben un animal perdut, abandonat o assilvestrat.

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) posa l’èmfasi en el següents punts:

  1. Localització de l’animal, per poder explicar posteriorment al propietari o a les autoritats on s’ha trobat o on el poden buscar.
  2. Anar amb compte amb l’animal, perquè pot estar espantat o desorientat, i pot reaccionar de manera imprevisible.
  3. Només si l’animal ho permet, mirar la placa identificadora, que per llei ha de portar al coll, i llegir les dades o el codi QR, per poder avisar al propietari.
  4. Notificar la localització de l’animal perquè es puguin prendre les mesures necessàries, tant per a l’atenció veterinària d’aquest, com per a la identificació i localització del propietari a través de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) o d’altres sistemes de registre.
   Aquesta notificació es pot fer per telèfon als ens següents:
  1. Ajuntament del municipi o protectora col·laboradora.
  2. Guàrdia Urbana.
  3. Mossos d’Esquadra.
  4. Agents Rurals.

L’AIAC és un servei que el CCVC ofereix a la ciutadania, amb la intervenció directa dels veterinaris. Permet localitzar els animals que són trobats, sempre que esitguin degudament identificats.

 

Document del CCVC