COVB

Actualitat/ Notícies

Novetats al certificat CEXGAN

26/11/2022

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’acord amb el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, ha introduït les millores següents en el mòdul d’animals de companyia a CEXGAN:

1. S’ha creat una llista única de certificats per a poder consultar el tipus de certificat aplicable a un determinat combo espècie/país, i si està telematitzat o no. Ja no hi ha el llistat de certificats amb disseny final o no (telematitzats) ni el de països que admeten genèrics/passaport. Tot està integrat en un únic llistat amb tota la informació disponible de manera que es pugui consultar de manera ràpida quin tipus de certificat és necessari per a un país i una espècie. S’adjunta la versió actual, però es recorda que aquest llistat s’actualitzarà de manera continuada amb la informació disponible.

2. S’han desenvolupat dos nous formularis per a sol·licitar la legalització del passaport europeu o un certificat de doble signatura. En aquest sentit, quan es requereixi un d’aquests certificats, el veterinari col·legiat haurà de sol·licitar aquesta opció a CEXGAN (legalització del passaport o certificat de doble signatura, segons el cas). Amb aquest objectiu, s’han desenvolupat dos formularis molt bàsics (amb menys camps que per al certificat genèric) perquè puguin sol·licitar aquestes opcions sense necessitat d’emplenar tants camps i, a més, poder diferenciar quan se selecciona una d’aquestes opcions o l’emissió d’un Certificat Genèric, ja que en alguns països es permeten diverses opcions. D’aquesta manera, el sistema ara permet (segons l’espècie i el destí) sol·licitar:

  • La legalització del passaport europeu.
  • L’emissió d’un certificat genèric.
  • L’emissió d’un certificat específic (ASE).
  • L’emissió d’un certificat de doble signatura (exemple: Austràlia, el Japó, Islàndia…).
  • L’emissió d’un Certificat de No-Intervenció quan el propietari ho requereixi.

Podeu descarregar-vos aquí el llistat de referència d’informació per a sol·licituds en CEXGAN.