COVB

Actualitat/ Notícies

Requisits per a la compra de material sanitari d’ús exclusiu veterinari al COVB

10/11/2020

Per tal de protegir l’interès general de la societat en relació amb l’exercici de la professió, garantir una bona pràctica complint la legalitat vigent de cada modalitat d’exercici de la Veterinària i lluitar contra la competència deslleial, des del COVB volem aclarir certs dubtes sobre la distribució de material d’ús exclusiu veterinari.

Gran part d’aquest material té un sistema de traçabilitat que el lliga amb la persona col·legiada que el compra i s’ha d’emprar d’acord amb la legalitat vigent i les normes deontològiques veterinàries.

El material es destina a l’activitat econòmica, generalment en clínica, i excepcionalment per ús particular. Per tant, el/la Veterinari/ària Col·legiat/da ha d’estar-ho en exercici (com col·legiar-se).

Ateses les nombroses modalitats de la Veterinària i situacions del dia a dia, es generen moltes consultes. Per aquest motiu, hem preparat aquest comunicat amb els principals dubtes:

·         Les persones veterinàries no exercents (en situació d’atur, no exercent o jubilats/jubilades) podran comprar excepcionalment material d’ús exclusiu veterinari per ús particular quan no comporti una activitat econòmica i indiquin per escrit el seu destí. Els Veterinaris/àries no ho podran destinar en cap cas a la clínica d’animals de companyia.

·         En el cas dels Veterinaris/àries exercents, però no adscrits/es a cap centre (que treballen per a l’Administració o en grans animals o empresa privada) si el material es destinarà a la clínica d’animals de companyia, caldrà inscriure’s al Registre de Professionals en la modalitat d’exercici a domicili del client. Si el material es farà servir en un nucli zoològic, el/la veterinari/ària s’ha d’inscriure al Registre de Professionals en la modalitat de responsable de nucli zoològic.

·         En el cas dels Veterinaris/àries exercents vinculats a un Centre Veterinari i que són col·laboradors del centre per vincular el material a la raó social titular del centre, caldrà que el Director Facultatiu l’autoritzi per fer les comandes.

·         En tots els casos cal que les dades professionals estiguin actualitzades mitjançant l’aportació de la documentació que acrediti el compliment de la legalitat vigent (com col·legiar-se).

·         En cap cas es podrà comprar material d’ús exclusiu veterinari si es tenen deutes pendents amb el COVB.

Si teniu dubtes sobre la vostra situació, podeu fer-nos arribar la consulta i l’estudiarem de manera individualitzada.

Esperem que aquesta informació hagi estat del vostre interès i us animem a fer-nos arribar les vostres propostes per millorar les condicions del nostre col·lectiu dins la legalitat vigent i lluitar contra la competència deslleial.