COVB

Actualitat/ Notícies

Protocol d’actuació en centres d’acollida (protectores) d’animals de companyia en l’alerta per COVID-19

04/05/2020

En moltes ocasions es desconeix l’origen dels animals que arriben a les instal·lacions dels centres d’escollida. Relacionem les recomanacions que s’haurien d’observar durant la pandèmia de Covid-19:

1. Maneig dels animals entrats als centres amb els Epis de protecció recomanats (guants, mascaretes i bates/granotes).

2. Practicar un bany desinfectant (aigua i sabó seria suficient). Cal recordar que els animals de companyia només actuen com a fomites del virus.

3. El temps de quarantena durant l’alerta per Covid-19 seria el mateix que l’habitualment establert per les entrades als centres d’acollida. La majoria de malalties víriques de gats, gossos i fures tenen un període d’incubació d’1 a 14 dies, el temps que es considera suficient per detectar símptomes de malaltia.

Aquestes recomanacions no difereixen gaire de les mesures habituals que s’haurien d’observar a l’entrada d’un animal en un centre d’acollida. En tot cas s’haurien d’augmentar les precaucions i les mesures higièniques dels treballadors i col·laboradors dels centres.