COVB

Actualitat/ Notícies

Pla d’actuació sanitària d’animals procedents d’ambients infectats per la COVID-19

09/04/2020

La situació d’emergència sanitària que estem vivint ens ha portat un seguit d’escenaris que fins ara no ens havíem plantejat.

Un d’ells és el que es produeix en el cas d’alguns gossos o gats, el propietari dels quals ha d’ingressar a l’hospital per infecció per COVID-19 i, per diverses raons, ni la família ni els veïns s’hi poden fer càrrec. Aquesta situació té una implicació directa sobre la protecció animal.

A data d’avui, no hi han evidències de l’afectació del COVID-19 a gossos i gats. Recentment s’han fet infeccions experimentals per a comprovar la  susceptibilitat del gos i el gat a la infecció. Tot i que els resultats són poc concluents donat que es tracta d’estudis desenvolupats en condicions in vitro en un nombre d’animals reduït i sotmesos a altes dosis de càrrega viral (https://www.nature.com/articles/d41586-020-00984-8), s’ha suggerit que el gat podria ser susceptible a la infecció però sense capacitat de transmissió. Paral·lelament, als EEUU s’han dut a terme estudis de prevalença en milers de mostres canines i felines sense obtenir cap resultat positiu (www.idexx.es). De fet, una pandèmia com aquesta en la que, ara per ara, més d’un milió de persones estan infectades arreu del món, només s’han descrit tres casos d’infecció en gos i gat: un a Bèlgica i dos a Hong-Kong. Tots tres eren animals els propietaris dels quals estaven infectats per la COVID-19 i la transmissió es va produir per un estret  contacte directe amb el propietaris infectats.

D’altra banda, sembla que el virus fa servir fòmits per a la seva transmissió, de manera que pot sobreviure a superfícies plàstiques o fusta, per esmentar només algunes superfícies, durant uns dies. En conseqüència, es podria pensar que aquell animal que conviu amb una persona infectada podria ser portador de virus al pèl o a les potes, actuant com a vector mecànic.

En conseqüència, davant d’una situació que pot requerir de mesures de protecció animal i el risc potencial que poden representar aquests animals i atès que hem rebut algunes peticions de veterinaris que han hagut de fer-hi front, hem considerat oportú desenvolupar un Pla d’actuació sanitària per aquells gossos i gats procedents d’ambients positius a COVID-19.

Davant d’una mascota el propietari de la qual ha hagut de seguir un ingrés hospitalari per la COVID-19, podem plantejar diferents situacions:

a.- L’animal es queda sol a casa i una persona del seu entorn hi va diàriament a donar-li menjar i netejar o treure’l a passejar. Aquesta alternativa és molt interessant per determinats animals, especialment gats. Ara bé, cal tenir en compte que la persona que hi tingui accés ha de ser conscient que, probablement, entra en un ambient amb càrrega vírica (no tant per l’animal sino per l’ambient propiament) i, per tant, hi ha d’accedir prenent totes les mesures de protecció individual imprescindibles: mascareta, guants i bata o granota.

b.- L’animal pot ser acollit temporalment a una casa d’acollida. En aquest cas, cal banyar l’animal amb aigua i sabó prèviament a l’entrada. El virus és sensible als detergents i, per tant, aquest tipus d’actuació és imprencindible. Durant el bany, la persona encarregada ha de protegir-se mitjançant guants, mascareta i bata o granota.

c.- En el cas que ni l’opció a) ni la b) fossin possibles, cal plantejar  la derivació de l’animal a un centre d’acollida o refugi. Ara bé, cal tenir en compte que la situació actual d’emergència sanitària ha fet que aquests centres es trobin treballant amb serveis mínims, amb risc de col·lapse donat l’elevat nombre d’animals que s’hi acullen.

En tots els casos, cal mantenir mesures higiènico-sanitàries molt estrictes. Rentar-se les mans després d’interactuar amb l’animal. No acaronar-los, no donar-los petons, no compartir llit o sofà, etc., especialment les dues primeres setmanes.

https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_WSAVA-Advisory-Document-Mar-19-2020.pdf

www.cfsg.org.uk/coronavirus

 

Comité Veterinari per a la Protecció animal

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.