COVB

Actualitat/ Notícies

Nou Reglament (UE) 2019/6 sobre medicaments veterinaris

12/11/2021

El proper 28 de gener entrarà en vigor el Reglament (UE) 2019/6 sobre medicaments veterinaris, que contempla la possibilitat que els veterinaris i veterinàries puguin dispensar medicaments en els seus centres destinats als animals que hagin atès. No obstant, aquesta capacitat no està transposada a la normativa de l’Estat Espanyol, i, per tant, no és aplicable, almenys de moment.

La Junta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) considera que s’ha de defensar aquesta potestat en el marc de la normativa espanyola, tant pels medicaments no sotmesos a prescripció veterinària com pels que sí que ho estan, per tal d’assegurar un correcte tractament dels animals sotmesos a la seva responsabilitat en l’exercici de la pràctica clínica i evitar retards innecessaris que poden dificultar-ne la millora de la recuperació o causar-los patiments innecessaris.

Donat que la normativa que ha de regular aquesta matèria és d’àmbit estatal, el COVB ha traslladat al Consejo General de Colegios Veterinarios de España aquest posicionament i ha demanat que defensi els interessos del col·lectiu veterinari en els termes que us acabem de traslladar, amb tots els recursos que siguin necessaris per promoure la rapidesa en l’atenció de la salut dels animals i evitar els problemes de disponibilitat dels medicaments veterinaris que tots coneixeu.

Us adjuntem el comunicat que ha fet arribat el Consejo en relació a aquest tema.