COVB

Actualitat/ Notícies

La veu del Col·legiat: Nous vincles pacient-veterinari-propietari

20/09/2022

Avui dia la majoria de les famílies són conscients del que implica viure amb un animal de companyia a les seves llars; no només en relació a les cures i condicions que requereixen sinó al vincle especial i únic que s’estableix entre els animals i les persones que hi conviuen. Les noves generacions han ajudat a madurar aquesta percepció, reconeixent-los com un membre més de la família i creant una relació afectiva molt estreta amb ells.

Aquesta nova identitat que ha adquirit el gos i el gat a casa també s’ha anat reflectint de forma cada vegada més notable en la clínica diària dels últims anys. La dinàmica actual que troba el veterinari a consulta és la de tractar amb famílies molt més informades i amb interès en entendre el perquè dels diagnòstics i dels tractaments plantejats a la visita. A més, s’està donant molta més importància a la medicina preventiva i a l’alimentació perquè saben que, extrapolant de medicina humana, cuidar de la salut es relaciona directament amb vides més longeves i de més qualitat. La veterinària està canviant, i ja no es busca el professional veterinari més paternalista que dicta les seves directrius segons la seva pròpia opinió i experiència, sinó que les famílies volen entendre i ser partícips de les decisions que es prenen en la salut del gos o gat de casa, col·laborant de forma estreta amb el veterinari.

Existeix un altre aspecte que les famílies consideren de vital rellevància en el centre veterinari escollit: el sentiment d’empatia. Conceptes com PetfriendlyDog o CatFriendly i FearFree estan cada vegada més en boca dels clients, que busquen materialitzar la idea d’una veterinària que es focalitzi en el benestar i comoditat del pacient felí i caní a consulta. Això també passa per comparar la medicina veterinària de petits animals amb la medicina humana pediàtrica, on es prioritza l’acompanyament del pacient per les famílies per tal d’augmentar la seva sensació de seguretat.

Tots aquests fets estan forçant un canvi en la manera d’entendre i treballar la veterinària clínica que coneixíem fins ara. La demanda de la societat actual es centra en clíniques modernes d’ambient transparent i confortable, amb personal altament qualificat, comunicatiu, empàtic (des del veterinari fins a la recepcionista, passant pel personal auxiliar) amb formació en el maneig curós de gossos i gats; instal·lacions preparades per poder realitzar molts dels procediments amb la família present, separació d’espais entre gossos i gats i hospitalitzacions que s’allunyin de la imatge de “gàbies” d’anys enrere. Un altre tret diferencial és el procés del dol davant la pèrdua. Responent a les necessitats actuals, s’ha portat a crear espais adaptats especialment a aquests moments, proporcionant així un ambient més proper amb la família.

Cal prendre’ns aquesta nova perspectiva com una oportunitat per millorar i perseguir l’excel·lència. Se’ns planteja el repte d’acompanyar aquesta transformació del vincle en la clínica de petits animals, que ajudarà en gran mida a dignificar la nostra professió. Està en les nostres mans formar part d’aquest canvi.


Gala Secanella Garcés – Col. 5295
Marta Olivella Louzao – Col. 5155
Gerents Veterinari del Clínic