COVB

Actualitat/ Notícies

La Veterinària és la professió clau per a vetllar per la Salut global, que implica als animals, les persones i els ecosistemes del planeta

25/04/2024

27 de abril, Dia Mundial de la Veterinària

  • El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona vol donar a conèixer l’important paper del veterinari en la societat actual, desenvolupant funcions que van més enllà de tenir cura dels
  • Ajuda a prevenir les zoonosis, malalties que els animals domèstics i salvatges poden transmetre als humans directament o per un
  • Supervisa tot el procés de producció alimentària, des de la salut dels animals de gr anja fins a l’arribada de l’aliment al consum humà.
  • Treballa d’acord amb la filosofia ‘One Health’, que subratlla la important connexió que hi ha entre la salut dels animals, de les persones i la preservació dels ecosistemes i el medi

Barcelona, 24 d’abril de 2024.- El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) vol donar visibilitat a la professió veterinària per la seva rellevant contribució en el manteniment de la salut global, cosa que implica treballar per tenir cura de la salut dels animals, la seva funció més coneguda, però també per a la preservació de la salut pública, de les persones, i dels ecosistemes del planeta. El COVB destaca la tasca d’aquest professional, amb motiu del Dia Mundial de la Veterinària, que se celebra aquest any el 27 d’abril (últim dissabte del mes d’abril).

“El veterinari és un professional clau per al manteniment de la salut global perquè no només té cura de la salut dels nostres animals de companyia, sinó que també protegeix la salut pública, garanteix la seguretat alimentària i contribueix a la conservació de la vida silvestre i dels ecosistemes. El nostre treball interdisciplinari i col·laboratiu és fonamental per a prevenir malalties i desastres ecològics que poden afectar la societat en conjunt”, afirma Joan Mesià, president del COVB.

 

En primer lloc, el COVB vol recordar la importància que els tutors de petits animals acudeixin amb regularitat amb els seus animals al veterinari per a revisar-ne la salut i immunitzar-los amb les vacunes pertinents.

En segon lloc, el veterinari també contribueix a mantenir la salut pública i la seguretat alimentària, supervisant tot el procés de la cadena alimentària, seguint l’estratègia europea “De la Granja a la Taula”, que és molt més que un eslògan per a la comunitat veterinària. A les granges, els veterinaris tenen cura de la salut dels animals, que estiguin lliures de processos patològics que puguin minvar la seva qualitat o esperança de vida i vetllen pel seu benestar animal, ja que han de garantir que el ramader ofereixi les òptimes condicions de vida al seu bestiar, mitjançant la nutrició correcta dels caps de bestiar i el sanejament de les instal·lacions. També han d’aprovar i fer realitat les mesures de prevenció i bioseguretat, confirmar que es mantinguin les bones pràctiques a la munyida, control i maneig dels animals o la higiene en tots els punts de contacte amb qualsevol dels aliments d’origen animal que passaran a la cadena alimentària.

A més, els veterinaris elaboren protocols d’higiene i realitzen inspeccions en els escorxadors i en les empreses de manipulació d’aliments, en els bars, restaurants, supermercats o en qualsevol local on es venguin aliments. L’objectiu és garantir la traçabilitat dels aliments i el compliment de les normatives de seguretat alimentària, perquè siguin innocus per al consum humà.

En tercer lloc, i també en l’àmbit de la salut pública, els veterinaris es dediquen a la investigació i vigilància de malalties infeccioses zoonótiques, com l’encefalopatia espongiforme bovina, la febre aftosa, la influença aviària o l’Escherichia coli (E.coli).

En quart lloc, tenen un paper clau en la conservació de la vida silvestre i els ecosistemes. A la natura, treballen en la protecció de la fauna silvestre o en la conservació dels animals salvatges, per a garantir l’equilibri dels ecosistemes naturals, especialment en un context de gran desenvolupament urbà i agrícola que posa en perill aquests ecosistemes.