COVB

Actualitat/ Notícies

La I Jornada Veterinària de Barcelona

30/12/2022

La I Jornada Veterinària de Barcelona que es va celebrar el passat dissabte 12 de novembre ha estat un fita molt important del Col·legi de Veterinaris de Barcelona per crear un espai per parlar de la professió i dels reptes presents i futurs englobant tots els sectors de la veterinària tal com va argumentar el vicepresident del COVB, Ricard Parés, durant la inauguració de la jornada.

Després de la conferència inaugural del Dr. Juan José Badiola, Joan Capdevila, en el seu doble paper de veterinari i diputat del congrés, va començar la seva xerrada amb una dada molt impactant: en tota la història parlamentària de l’Estat (dos segles i mig) hi ha hagut 14.000 parlamentaris i només 34 eren veterinaris. Això demostra la poca participació de la professió en la política que moltes vegades es tradueix en poca incidència en l’àmbit legislatiu, per exemple. Per això que va insistir en la importància d’actuar com a col·lectiu, de forma ordenada i rigorosa, per poder defensar amb eficàcia els interessos de la veterinària davant les Administracions.

A continuació, els participants es van dividir en taules temàtiques per a tractar temes d’interès sectorial.

Taula Clíniques de Petits Animals
Pere Mercader, a la primera ponència d’aquesta taula, va fer una radiografia econòmica dels centres veterinaris catalans. Va explicar que el mercat no té la mateixa empenta que els dos darrers anys, la pandèmia va ser un moment extraordinari amb un creixement del 8% el 2020 i del 15% el 2021, aquest any es quedarà al voltant del 4,4%. També va comentar que, respecte a la resta de l’estat, la despesa dels clients a Catalunya és més alta malgrat que el número de pacients és més baix. Això es deu al fet que la relació amb els clients és més intensa: amb més visites i un mix de serveis més complet. Respecte al procés de consolidació que està patint el sector, va explicar que és un fenomen encara poc extens: només entre un 12% i un 14% dels centres formen part de grans grups mentre que a països com el Regne Unit ja són el 54%.

A la segona ponència, Sebastià Rotger va fer una revisió del Conveni col·lectiu que regula els serveis veterinaris vigents des de fa tres anys. Aquest conveni té com a objectiu establir un marc de seguretat jurídica en les relacions laborals, dificultar la competència deslleial, normalitzar i unificar criteris i evitar els conflictes laborals. Va recordar la importància que tots els veterinaris coneguin aquest conveni i va anunciar que ja està en marxa una nova taula de negociació.

Taula Veterinària de Granges
A la taula dedicada a la Veterinària de Granges, el vicepresident del COVB, Ricard Parés, va anticipar que en propera Assemblea del Col·legi s’aprovaria la composició del nou Comitè de Granges del COVB.

María del Carmen González Martín, Subdirectora adjunta de la S.G. de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad (MAPA) va presentar la ponència “Nueva normativa de veterinario de explotación: funciones y responsabilidades”. En aquest Real Decreto destaquen, entre els seus punts bàsics, les resistències antimicrobianes i el focus en la prevenció. Està alineat amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els plans estratègics de la PAC. Estableix les bases de desenvolupament de la normativa europea de Sanitat Animal respecte a la vigilància del titular de l’explotació i al pla sanitari integral de les explotacions ramaderes.

“La veterinària d’explotació: la visió del professional”, va ser la segona ponència del bloc dedicat a granges i va ser donada per Joan Wennberg, veterinari especialista en producció porcina, professor associat a la Facultat de Veterinària de la UAB i col·laborador en el Màster porcí de la UdL. Aquesta ponència va analitzar el nou Real Decreto, des de la visió del veterinari. El ponent va destacar que hi ha un “bombardeig” de normativa que afecta els veterinaris. Aquesta gestió integral que s’ha de fer en una granja és enorme i no s’ajusta a la pràctica diària d’aquest tipus de veterinària d’explotacions. De fet, descarregar molt del pes en el veterinari el que pot crear és un conflicte d’interessos amb l’operador/client.

Taula Protecció Animal
Anna Ortuño, primer ponent d’aquesta taula, va fer un repàs de com són els centres d’acollida d’animals avui i quina és la tasca del veterinari que, en les seves paraules, és el garant de què els animals puguin ser adoptables. I, en aquest sentit, ha d’actuar en tres àmbits: salut animal (prioritzant al col·lectiu vers l’individu), la salut pública tenint en compte les zoonosis i el concepte One Health i el benestar animal, plantejant que un animal per ser adoptat ha de ser “Healthy&Happy”.

La segona part de la taula es va dedicar a la gestió de les colònies d’animals i va ser a càrrec de Ricard Adán. Després d’una revisió històrica de com van arribar els gats a les nostres cases, el ponent va explicar que és necessari el control de les colònies de gats per temes sanitaris, ecològics i socials. Va exposar l’exemple de la gestió a Barcelona i els avantatges de la captura-esterilització-retorn (CER).

Taula Seguretat Alimentària
A la Taula de Seguretat Alimentària de la I Jornada de la Veterinària es va donar relleu a dos temes de gran interès. Per una banda, la ponència “El rol dels veterinaris/àries dins l’administració pública” de Marta Legido va exposar les possibles sortides professionals que la Salut Pública ofereix i per les quals la formació que tenim els veterinaris ens fa ser molt bons candidats.

Per altra banda, el cap de la Direcció de Seguretat Alimentària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Samuel Portaña, va exposar com el control oficial en aquest àmbit està passant del paper a la digitalització i que aquest fet permetrà que sigui més eficaç, transparent i consistent.

Els assistents van mostrar molt interès en ambdues xerrades i van participar activament fent preguntes i interaccionant amb els ponents.

Taula Rodona Conclusions
Finalment, tots els participants es varen tornar a reunir a la sala plenària per compartir la taula rodona de conclusions. Destaquem una conclusió de cada participant. Maite Martin, degana de la Facultat de Veterinària, destaca la necessitat d’ampliar 1 any els estudis per donar cabuda a tots els continguts necessaris, i de la diferència amb altres professions sanitàries en el fet que els auxiliars tenen estudis reglats. Ramon Cedó, vicepresident del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, va desatacar que el veterinari és la primera defensa de la humanitat davant de les zoonosis, i la necessitat d’especialització per lluitar contra l’intrusisme d’altres professions. I finalment, Oriol Comas, director de la Clínica Veterinària Balmesvet, va reivindicar la feina del veterinari, “tenim una excel·lent formació i un nivell professional molt alt, cal treballar perquè el client en sigui conscient prestigiant i fent valdre la feina del veterinari i per això la comunicació és clau”.