COVB

Actualitat/ Notícies

ENTREVISTA MARIONA ROSSELL: “Gràcies a la beca Ramon Turró, he gaudit treballant al costat de reconeguts especialistes i vivint el dia a dia d’un hospital de referència”

20/09/2022

Com vas conèixer les beques del COVB? Va ser fàcil accedir-hi?

Vaig conèixer els diferents tipus de beques que ofereix el COVB a través del butlletí de notícies que envien regularment al correu electrònic. Els requisits eren clars i els documents necessaris fàcils d’obtenir (currículum, expedient acadèmic, carta de motivació, pressupost de despeses, títol d’idioma corresponent al país que es va a visitar, carta d’acceptació del centre en què es cursaran les pràctiques o estudis i pressupost de despeses estimat). La comunicació durant tot el procés sempre va ser clara i els dubtes respostos de forma efectiva.

A quin centre vas fer la teva estada i perquè el vas triar?

Volia que l’internat fos en un país de parla anglesa, per millorar l’idioma en general i perquè en l’àmbit professional em facilitaria la lectura i comprensió de publicacions, congressos, relacions en el món de la veterinària i finalment pels exàmens d’especialitat, pel fet que l’internat rotatori era el primer pas pel meu objectiu final, una residència en medicina interna. Vaig decidir fer l’internat a Northwest Veterinary Specialists, ja que després d’haver-lo visitat em va deixar molt impressionada tant per les seves instal·lacions, complexitat dels casos i els alts estàndards de treball, com per la professionalitat de l’equip, predisposició per l’ensenyament i desenvolupament professional, sempre amb un ambient de treball excel·lent. En ser un hospital de referència en el qual només es veuen casos derivats per altres veterinaris, aquests solen ser complexes, representant un repte pel meu aprenentatge, ja que combinen diferents disciplines i patologies concomitants.

Quina va ser la teva tasca?

Vaig començar l’internat el desembre del 2020 i durant 14 mesos he estat rotant pels serveis de medicina interna, neurologia, oncologia, oftalmologia, imatge, anestèsia, traumatologia i cirurgia. Com a interna, també he participat en l’atenció de les urgències que s’acceptaven durant el dia i fora de l’horari normal d’obertura de l’hospital. El fet d’haver treballat anteriorment en primera opinió feia que tingués molt clar quins eren els meus punts forts i dèbils, el que volia aprendre i millorar, tenint present els casos que havia vist i sabent on havia tingut dificultats.

Com a part del programa cada setmana teníem formació teòrica a través de workshops, seminaris, “journal clubs”, “book clubs”, tot liderat pels diferents especialistes. Tot i aquest suport teòric, mentre preparava els casos per l’endemà o aprofundia en alguns dels que havia vist durant el dia, sentia la necessitat de tenir una guia teòrica més constant i alhora poder tenir algun reconeixement després de tant estudi, així que vaig optar per començar a cursar un certificat i postgrau en medicina interna de petits animals. Òbviament, aquesta decisió comportava més càrrega de treball, però alhora era molt gratificant, ja que el que estudiava durant les meves hores lliures llavors ho posava en pràctica a l’hospital i viceversa, la qual cosa em facilitava la integració de conceptes i un coneixement amb més profunditat dels casos.

Durant l’internat s’espera que els interns preparin i presentin de forma regular exposicions davant de grups de veterinaris o auxiliars veterinaris, el qual m’ha ajudat a agafar confiança i normalitzar el fet de parlar en públic. L’internat també és una oportunitat per poder participar en la publicació d’un article científic. Northwest Veterinary Specialists és un hospital amb molts especialistes i residents, el qual em va permetre col·laborar en més d’un projecte de recerca que seran publicats en els mesos vinents.

Com valores l’experiència i que pensen que t’ha aportat a nivell professional?

Tinc molt clar que sense l’internat no hagués pogut aprendre tot el que he après fins ara. A nivell professional he agafat molta confiança en mi mateixa i en la meva feina, he après una forma sistemàtica de treballar i he millorat la comunicació amb el client i l’equip. També em sento molt més segura al ’hora d’afrontar casos complicats o portar a terme algunes tècniques o tractaments que abans em feien molt respecte. A nivell personal l’internat també m’ha canviat, ja que m’ha fet sortir de la meva zona de confort i afrontar els reptes que això comporta, com anar a un altre país i conèixer gent nova.

Gràcies a l’internat he pogut gaudir de treballar al costat de reconeguts especialistes i viure el dia a dia en un hospital de referència, el que ha reafirmat el meu somni de seguir treballant per aconseguir ser especialista en medicina interna. Les rotacions per les diferents disciplines han ampliat els meus coneixements i habilitats relacionades amb cada una d’elles alhora que m’ha permès crear una extensa xarxa social en el món de la veterinària.

Tots els coneixements i experiència adquirits durant aquest internat han creat una base molt sòlida per poder ser una forta candidata a l’hora de presentar la meva sol·licitud per una residència en medicina interna que de fet, he aconseguit i començo aquest novembre.

Animaries a altres col·legiats i col·legiades a demanar una beca Ramon Turró? Què els diries?

Definitivament sí. Les beques Ramón Turró estan pensades per estades a l’estranger i així poder ampliar coneixements i crear relacions dins el món de la veterinària. Després de la meva experiència penso que això és essencial per la nostra feina ja que, després de treballar varis anys en un mateix lloc t’acostumes a una manera de fer i moltes vegades costa sortir de la rutina i aprendre o aplicar coses noves, inclús després d’atendre formacions perquè a vegades no saps massa com posar-ho en pràctica o no ho has vist fer mai. Poder fer estades a altres centres et permet desconnectar del dia a dia, veure les coses amb distància i aprendre altres maneres de fer i raonar. És una experiència refrescant, ja que et notes motivat amb ganes de tornar i poder posar en pràctica tots els nous coneixements i mètodes que tens ganes en el teu dia a dia per així oferir un millor serveix per a els pacients i clients.


Mariona Rossell – Col. 5449