COVB

Actualitat/ Notícies

Entrevista a Marta Arboix, nova presidenta del Comitè de Deontologia

25/11/2022

La Sra. Marta Arboix, nova presidenta del Comitè de Deontologia, és llicenciada en Veterinària per la UAB des de l’any 1992. A l’any 2000 obre la seva pròpia Clínica Veterinària a Vilanova i la Geltrú, la qual segueix en ple funcionament. Abans d’establir-se en aquesta ciutat, va emprendre la seva carrera professional obrint un consultori i una clínica veterinària a Tarragona entre els anys 1992 i 1999.

La presidenta d’aquest Comitè és una veterinària apassionada de la seva feina i destaca per la seva motivació i perseverança en tots els reptes que ha emprès.

Després del seu recent nomenament com a presidenta del Comitè de Deontologia, parlem amb la Sra. Marta Arboix per conèixer millor la tasca d’aquest Comitè i, especialment, com aquest actua davant les denúncies de particulars que arriben al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (en endavant COVB).

 

Quina és la finalitat i les tasques principals del Comitè de Deontologia?

La principal finalitat del Comitè de Deontologia és vetllar per la bona praxis veterinària. Els membres instructors d’aquest Comitè instrueixen les denúncies que arriben al COVB.

 

Com actua el Comitè davant d’una denúncia?

Quan el COVB rep una denúncia d’un propietari, l’Elena Oller, advocada del Col·legi, i la Cristina Serra, veterinària responsable del Comitè de Deontologia, les valoren i fan les gestions per a demanar al veterinari/ària o centre veterinari denunciat un informe per explicar els fets denunciats. A continuació, es designa un instructor o instructora del cas i aquest/a inicia les diligències informatives que consisteixen a posar-se en contacte amb les diferents parts per recollir informació del cas.

A les reunions mensuals del Comitè es posen en comú els diferents casos investigats i entre tots els membres es decideix en quins casos cal obrir un expedient i en quins correspon el seu arxiu. Com a presidenta del Comitè de Deontologia em correspon ponderar les diferents opinions expressades pels membres per tal d’arribar a un consens. En cas d’obertura d’expedient es dona un termini al veterinari denunciat per presentar al·legacions i finalment es decideix, si escau, una sanció que, segons la seva gravetat pot ser classificada com a lleu, greu o molt greu.

 

Com acostumen a arribar les denúncies al Comitè?

Les denúncies acostumen a arribar a través d’un escrit del propietari afectat al COVB, assessorat prèviament de les vies de reclamació de les quals disposa via telefònica o presencial. També pot ser un organisme o institució qui formuli la denúncia.

 

Quines són les denúncies més freqüents?

Els motius de les diferents denúncies poden ser molt diversos, però el que constatem sovint els membres d’aquest Comitè és que, en molts casos, les denúncies s’ha generat per una mala comunicació del centre veterinari amb els propietaris. Pensem que seria bo fer formació en comunicació i gestió de conflictes entre el col·lectiu veterinari.

 

Quina mena de sancions o mesures pot imposar el COVB si la denúncia tira endavant?

Les sancions poden anar des d’un apercebiment per escrit, en cas de ser lleu, una multa de diferents imports i arribar, en casos greus, fins a una inhabilitació per exercir la veterinària durant un determinat temps. Sovint en els casos lleus en què apreciem una manca de coneixements en un determinat àmbit proposem diversos continguts formatius al veterinari/ària denunciat/da.

L’objectiu del Comitè de Deontologia en particular i en general del COVB, és vetllar per l’excel·lència en la nostra professió.

Quant més coneixement i professionalitat assolim com a col·lectiu més reconeixement tindrem per part de la societat.