COVB

Actualitat/ Notícies

Enquesta COVB: formació i temes d’interès dels col·legiats

16/03/2022

Entre els mesos de novembre i desembre de 2021, el COVB va fer una enquesta a tots els col·legiats i col·legiades per conèixer (amb les limitacions pròpies d’una enquesta en línia relativament curta per facilitar-ne la participació) les preferències sobre la formació i els serveis que el Col·legi ofereix o pot oferir.

Van respondre l’enquesta 235 col·legiats, principalment de les franges d’edat entre 30 i 44 anys (39 %), 45 i 54 (28 %) i 55 i 65 (22 %). El 85% havien fet almenys un curs amb el COVB.

Formació:

  • De forma molt i molt destacada, els cursos que desperten més interès són els relacionats amb la clínica de petits animals. El segon grup d’interès està format per temes d’habilitats personals i de gestió d’empresa i certificacions.
  • Els temes amb menys interès són èquids i animals de producció.
  • L’horari preferit és la tarda a partir de les 19:00 h.
  • El format amb més acceptació és la formació en línia, i el menys, el format exclusivament presencial.
  • Es valora com a molt positiva la formació asincrònica, és a dir, en línia sense presència directa.

A l’enquesta també s’ha preguntat quins són els serveis del Col·legi més valorats. El més destacat i ben valorat és l’assessorament legal. També es considera important l’assistència psicològica, els avantatges bancaris o els convenis amb altres institucions. Finalment, en relació amb les tasques institucionals del Col·legi, la prioritat és la informació fluida amb el col·legiat. Destaca també, i força, la necessitat d’impulsar una campanya d’imatge i de reconeixement de la professió dirigida a la ciutadania, i a continuació se situen les relacions institucionals i l’organització de trobades professionals.