COVB

Actualitat/ Notícies

El TSJC anul·la la multa de 40.000 €, imposada al COVB per l’Autoritat Catalana de la Competència, en una sentència que també reforça la tasca i el valor de l’AIAC

30/01/2020

L’any 2016, l’ACCO va sancionar el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona per tres infraccions; la Junta de Govern va presentar recurs i ara la justícia reconeix la seva bona gestió i que sempre es va ajustar a la lliure competència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat sentència, aquest mes de gener de 2020, sobre el recurs presentat per la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) a una multa que li havia imposat l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO). La multa imposada va ser de 40.000 euros i la Junta de Govern hi va recórrer. Ara, en una sentència que encara no és ferma, el TSJC falla en favor del COVB i estima aquell recurs, acordant la inexistència de les tres infraccions imputades i anul·lant la sanció imposada al Col·legi. A més, l’ACCO haurà d’assumir les costes del procés.

La Junta de Govern valora molt positivament aquesta decisió, que confirma que l’interès del Col·legi sempre ha estat i és la defensa del benestar dels animals, la salvaguarda de la salut pública i la defensa de la professió veterinària, com demostren l’alt nivell de satisfacció amb els seus procediments i les seves normatives, que han estat un model de referència a nivell estatal i internacional. Ricard Parés, vicepresident del Col·legi, afirma que “el COVB ha actuat sempre en defensa de la professió i, per tant, aquesta sentència suposa una gran satisfacció, perquè reconeix les bones pràctiques col·legials i el gran valor de l’AIAC”.

Anul·lació de les sancions

L’any 2016, l’ACCO va sancionar el COVB i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) pel que va considerar tres infraccions de la Llei de Defensa de la Competència. L’expedient s’havia iniciat l’any 2014 com a conseqüència d’una denúncia presentada per l’Associació Comissió Interlocutora de Protectores d’Animals de Catalunya (CIPAC) per la realització de possibles pràctiques anticompetitives en matèria d’identificació, registre de cartilles sanitàries i expedició de passaports, en relació amb els animals de companyia.

La primera de les tres infraccions imposades es referia a una suposada prohibició a les persones col·legiades per participar en campanyes d’identificació o esterilització sense l’autorització prèvia col·legial i a desaconsellar il·legalment participar en la campanya de FAADA “Sóc responsable”, iniciada l’any 2012. La sentència anul·la aquesta primera infracció i declara provat que el COVB no ha sancionat mai cap veterinari per no demanar la prèvia autorització a l’hora de participar en campanyes. A més, respecte als comunicats del COVB emesos sobre les campanyes recordant, en primer lloc, que la Veterinària s’ha d’exercir amb independència i que cap entitat aliena a la Veterinària ha de marcar les pautes de treball i, en segon lloc, que aquestes campanyes no respecten totalment els principis de tinença responsable i augmenten el risc de cadellades no desitjades, declara que són conformes a dret. La resolució recorda que correspon al COVB representar i defensar els interessos de la Veterinària d’acord amb els interessos i necessitats de la societat, així com regular l’exercici professional.

La segona infracció imposada per l’ACCO responia a una suposada obligació del COVB als veterinaris d’emprar els documents oficials distribuïts pel CCVC i desaconsellar l’ús d’altres “cartilles”. La sentència exposa que la Generalitat de Catalunya no ha aprovat cap normativa general que estableixi el format i els requisits que ha de tenir la cartilla dels animals de companyia i recorda que va ser precisament el CCVC qui va promoure l’any 2002 aquesta cartilla, que ha rebut l’estatus de document sanitari oficial per part de la pròpia Generalitat. Per tant, el TSJC considera que, davant d’aquesta situació, era raonable que el Col·legi desaconsellés la utilització d’altres cartilles per animals.

Reconeixement de la justícia al valor de l’AIAC

La tercera infracció imposada castigava una suposada pràctica anticompetitiva del COVB relacionada amb el sistema de distribució del material d’ús exclusiu veterinari ─microxip, cartilla sanitària i document d’alta a l’AIAC─ i la inscripció dels passaports dels animals de companyia.

La Sentència recorda que l’AIAC és un arxiu privat creat l’any 1.987 per la Veterinària amb l’objectiu que els propietaris puguin recuperar els animals perduts, que serveix per complir l’obligació legal d’identificar-los i registrar-los i que ha estat l’únic registre que tenien els veterinaris per complir aquestes obligacions fins l’any 2006. A més, destaca que és la base de dades més completa i eficient a Catalunya, ja que registra més de 80.000 animals per any i està connectada amb els registres estatal (REIAC) i internacional (EUROPETNET, actualment PETMAXX). El Tribunal també considera provat que el COVB no obliga els col·legiats a comprar el lot d’identificació juntament amb el passaport i que el passaport i les cartilles es poden comprar separadament de la resta de material, motiu pel qual confirma que aquest sistema de distribució és conforme a la legalitat vigent.

SENTÈNCIA TSJC