COVB

Actualitat/ Notícies

El Comitè Assessor per a la Clínica d’Animals de Companyia demana una modificació de la taxa per la inspecció d’aparells de RX

21/05/2021

El Comitè Assessor per a la Clínica d’Animals de Companyia del COVB ha fet arribar al Consejo General de Colegios Veterinarios de España la necessitat de demanar a l’Administració una modificació de la llei que regula la taxa per la inspecció aleatòria dels aparells de RX amb finalitats mèdiques que realitza el Consejo de Seguridad Nuclear.

El Comitè considera que per quantificar l’import d’aquesta taxa s’hauria de tenir present la mida de la instal·lació de RX, el volum de proves radiològiques que es realitzen a l’any i la capacitat econòmica. Actualment aquesta taxa no té en compte la diversitat de centres veterinaris: consultoris, clíniques, hospitals amb capacitats i ús dels aparells molt diferents ni que els centres veterinaris tenen un ús molt inferior de l’aparell RX que els centres sanitaris de medicina humana, però la taxa és la mateixa per tots.

El Comitè demana també la possibilitat de posar en marxa una recollida simbòlica de firmes per donar més repercussió a la petició.