COVB

Actualitat/ Notícies

El CCVC demana que la vacunació antiràbica sigui obligatòria a Catalunya

01/04/2022

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha demanat per carta als Departaments d’Acció Climàtica i Salut que la vacunació de la ràbia sigui obligatòria a Catalunya. Aquesta petició està recolzada per la Organización Colegial Veterinaria Española, que considera que la vacunació hauria de ser obligatòria a tot l’Estat. Actualment, la vacunació ja és obligatòria a totes les Comunitats menys Galícia, País Basc i Catalunya.

El Consell fa molts anys que fa aquesta reclamació, però actualment el risc ha incrementat. Per una banda, la situació de la ràbia ha empitjorat a Melilla, on darrerament s’han incrementat els casos, i, per altra banda, l’arribada de mascotes procedents d’Ucraïna, on la ràbia és endèmica, també ha incrementat el risc d’entrada de la malaltia.

La decisió depèn del Departament d’Acció Climàtica (DACC), que podria optar per la vacunació obligatòria a través d’un Decret. El CCVC considera que en qualsevol cas el marc normatiu hauria d’estar definitivament enllestit dins el 2022.