COVB

Actualitat/ Notícies

Disposicions sobre el servei veterinari durant l’Estat d’Alarma

10/11/2020

Des del COVB volem recordar als nostres col·legiats i col·legiades la darrera disposició del BOE amb relació a la nova declaració d’estat d’alarma mitjançant Reial Decret 926/2020 i com afecta de forma directa o indirecta al nostre col·lectiu des del dia 25 d’octubre de 2020.

La nova disposició, tot i que limita els desplaçaments en horari nocturn, permet circular per donar atenció veterinària d’urgència i per anar a treballar i tornar al domicili.

De forma específica, l’article 5è, apartat 1, estableix el següent:

Durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades:

a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.

d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.

 

Cal afegir que a Catalunya la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, limita l’horari fins a les 22 hores i també permet circular amb les mascotes al carrer amb aquestes condicions:

“Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.”

És a dir, que a Catalunya les restriccions de circulació són de les 22:00 a les 6:00 hores.

Per aquest motiu, es recomana als veterinaris que hagin de desplaçar-se durant l’horari restringit que duguin la declaració responsable i una certificació com la que duien durant el mes de març.

Podeu veure el text complet del BOE i del DOGC.