COVB

Actualitat/ Notícies

Convocatòria oberta de la Oms per experts en l’origen de nous patògens

30/08/2021

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha emès una convocatòria oberta a la recerca d’experts per al nou Grup Assessor Científic de l’OMS per a l’Origen dels Nous Patògens (SAGO). Aquest grup assessorarà l’organització sobre consideracions tècniques i científiques relatives a l’origen de patògens emergents i reemergentes amb potencial epidèmic i pandèmic, i estarà composta per una àmplia gamma d’experts que actuaran a títol personal. També guiarà a l’OMS sobre els pròxims passos per a comprendre els orígens del SARS-CoV-2.

L’entitat assenyala que hi ha hagut un nombre creixent de patògens emergents i reemergentes en els últims anys que suposen una gran amenaça. Per exemple, esmenten patògens zoonósicos com el SARS-CoV, el MERS-CoV, Lassa, Marburg, Ébola, Nipah o grip aviària, sent el més recent el SARS-CoV-2. De fet, segons l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE), en l’actualitat s’estima que el 60% de les malalties d’etiologia infecciosa que afecten l’home són zoonósicas i el 75% dels agents patògens de malalties infeccioses emergents de l’ésser humà, són d’origen animal.

En aquest sentit, considera que aquest grup és “fonamental” per a ajudar a l’OMS, els Estats membres i les institucions associades a preparar-se per a futures amenaces de salts zoonòsics i minimitzar el risc que un brot d’aquestes malalties es converteixi en una pandèmia.

Trobareu aquí el “call of experts” i la data límit per presentar les candidatures és fins el 10 de setembre: sago_call_members_210820_final-(002).pdf (who.int)