COVB

Actualitat/ Notícies

Confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en una cigonya a Lleida (Segrià)

11/02/2022

El Servei de Prevenció en Salut Animal, de la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, ens comunica la confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en una cigonya a Lleida (Segrià).

En data 10 de febrer de 2022 el Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1, posteriorment s’ha fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria).

Tanmateix, tot i que no és una mesura sanitària obligatòria en aquest cas, com a mesura de precaució s’ha establert  una zona de control (3 km) i una zona de seguiment (10 Km) al voltant de la localització de l’au salvatge positiva. Els Serveis Veterinaris Oficials del DACC amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals, estan realitzant visites de control a les explotacions d’aus de corral ubicades en aquestes zones per tal de comprovar-ne les mesures de bioseguretat i realitzar vigilància passiva.

Important: no existeix cap restricció de moviment, d’aus de corral vives i els seus productes, a les explotacions ubicades a les zones de control i seguiment.

S’ha sol·licitat també la col·laboració del cos d’Agents Rurals per tal d’intensificar la vigilància passiva d’aus salvatges a la zona.

Us recordem, que considerant el risc d’incursió de la IAAP a les explotacions d’aus de corral que suposa la presència del virus de la IAAP al nostre territori, el passat 12 de gener de 2022, es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/14/2022, de 10 de gener, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya.

Mesures d’aplicació a totes les explotacions avícoles de Catalunya
  • Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça
  • Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres especies d’aus de corral
  • Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure ( es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d’aus silvestres prèvia sol·licitud)
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres
  • Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003)