COVB

Actualitat/ Notícies

Comunicat del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya en rebuig a la proposta de modificació dels equips de salut pública per part de la Generalitat

28/02/2020

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha emès, aquest 28 de febrer, un comunicat recollint la disconformitat del cos de veterinaris davant la recent proposta del Departament de Salut de modificació de les condicions de treball dels col·lectius funcionarials que conformen els equips de salut pública de la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat.

El comunicat, que resulta d’indubtable interès per tots els col·legiats i col·legiades i que ha estat enviat també al departament, diu el següent:

Comunicat

28 de febrer de 2020

«El Departament de Salut ha elaborat una proposta sobre les condicions de treball dels col·lectius funcionarials que conformen els equips de salut pública de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. Una proposta que ha indignat al cos de veterinaris.

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i els 4 Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya, que representem a tots els veterinaris col·legiats de Catalunya, volem manifestar el nostre suport al col·lectiu veterinari de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del  Departament de Salut, que rebutja totalment la proposta de l’Administració.

Donem el nostre suport al cos de veterinaris i en reivindiquem la seva importància, més enllà d’aspectes salarials o d’horaris.

Considerem que cada professió sanitària vinculada a la Salut Pública té els seus àmbits de treball específics, i que cadascuna d’elles és fonamental en la seva especialitat, capacitació i  possibilitats d’innovació per desenvolupar la seva tasca dins el Departament de Salut. És per això que valorem positivament que els equips siguin en la majoria dels casos multidisciplinaris, ja que no tots els controls són a productes d’origen animal.

Seguint aquest criteri, creiem i volem que la proposta del Departament de Salut valori i respecti la responsabilitat dels professionals de la veterinària per garantir la Seguretat Alimentària de tots els aliments d’origen animal, des de la granja fins al consumidor. El cos de veterinaris és un col·lectiu Professional perfectament preparat per desenvolupar aquesta tasca, ho demostra cada dia des de la seva creació. A més, és innovador i amb capacitat d’adaptació als nous canvis i demandes  de la societat en aliments d’origen animal, sense oblidar la importància de la traçabilitat per garantir aliment segurs.

No es pot admetre que la responsabilitat del cos de veterinaris quedi reduïda únicament a funcions a nivell d’escorxador, sales d’especejament càrnies i les sales de tractament de carn de caça; el cos de veterinaris és el col·lectiu professional preparat per actuar en tots els productes d’origen animal, qualsevol alteració del producte pot tenir el seu origen en diferents punts de la cadena que va de la granja fins a la taula del consumidor.

La presència del col·lectiu veterinari en tres Departaments:  Salut; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Territori i Sostenibilitat, afavoreixen les actuacions transversals i la coordinació dels tres Departaments per la repercussió que implica la salut dels animals en la salut de les persones,  tant per la qualitat i seguretat  dels productes d’origen animal com pel control de zoonosis.

Els veterinaris participem en l’aplicació de correctes pautes d’alimentació,  maneig i bioseguretat de les explotacions ramaderes. Els programes sanitaris (sanitat animal) i el  benestar dels animals són competència i responsabilitat del veterinari així com el seu control en el sacrifici i la manipulació. Tampoc hem d’oblidar  la resta d’aliments d’origen animal, com  ous , llet i peix. Som els únics professionals sanitaris que garantim la traçabilitat de la granja a la taula, i és aquí on rau la importància del cos de veterinaris, amb la finalitat de reduir els riscos i qualsevol incidència en la Salut Pública.

Per tant des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya reclamem al Departament de Salut que valori la importància de la professió veterinària, i demanem que mantingui el cos de veterinaris per les seves particularitats  dins de l´Agència de Salut Pública de Catalunya, amb una identitat pròpia i transversal entre els diferents Departaments, perquè la salut dels animals i el control de les zoonosis són fonamentals per garantir la Seguretat Alimentària, i per tant la Salut Pública.

El cos de veterinaris és, sense cap mena de dubte, un pilar per la prevenció i protecció de la salut de les persones del nostre país; un pilar que cal conservar i defensar.»

CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA