COVB

Actualitat/ Notícies

Baixa temporal de directors/es facultatius/ves temporals per ERTOs

06/05/2020

Com a continuació al comunicat del dia 25 de Març de 2020 sobre “Tancament de centres veterinaris o modificació substancial dels serveis veterinaris per la crisis sanitària motivada pel COVID-19”, s’ha confirmat que el sector clínic d’animals de companyia ha patit nombrosos ERTOs, parcials o a jornada complerta.

Per tant, us recordem que en aquests casos, heu de comunicar-ho al Col·legi per deixar-ne constància degut a les responsabilitats que es poden derivar, especialment d’aquells que sou  Director/a Facultatiu/iva d’un centre veterinari.

Aquest càrrec és el responsable de vetllar per que les activitats pròpies de la clínica veterinària d’animals de companyia es duen a terme exclusivament per persones veterinàries col·legiades exercents, custodiar la documentació oficial, vetllar pel seu correcte ús, procedir a la justificació de la seva utilització, entre d’altres.

Per aquesta raó, si heu deixat de treballar temporalment, us recordem la importància de comunicar-ho al “COVB” i us facilitem un formulari per fer-ho. ( Doc_Baixa Dir Fac)

Aprofitem per recordar-vos la importància que comuniqueu aquesta situació a les autoritats i entitats en les que consteu com a veterinaris responsables, com per exemple en el cas de la comunicació de la farmaciola veterinària al DARPA o als proveïdors de medicaments.

Per més informació, podeu contactar amb el servei d’assessorament personalitzat per correu electrònic assessorcliniques1@covb.cat i assessorcliniques2@covb.cat i telefònic  669758268 (Irene L.) i 609368213 ( Silvia V.)

Ben atentament,

Comitè de Clíniques del COVB.

DESCARREGAR PDF