COVB

Actualitat/ Notícies

Aprovats els pressupostos del 2024 per l’Assemblea General del Col·legi presentats per la nova Junta de Govern

22/12/2023

El passat dimecres 20 de desembre l’Assemblea General va aprovar els pressupostos d’ingressos, despeses i quotes del COVB per al 2024 presentats per la nova Junta de Govern, presidida per Joan Mesià, per a començar a implantar les mesures del seu programa electoral “Vets pel Canvi”.

Destaquem que es va acordar reduir en el rebut trimestral la quota del COVB  que passarà de 49 € a 29 € al trimestre.

També es va aprovar una exempció de pagament de la quota trimestral del COVB de 29 € durant el primer any de col·legiació per a les persones que es col·legiïn per primera vegada i que no hagin estat col·legiades anteriorment en un altre Col·legi de Veterinaris d’Espanya.

En ambdós casos, la resta de conceptes, com ara la quota del Consejo General de Colegios Veterinarios de Espanya, l’assegurança de RCP i/o les derrames per defuncions que s’inclouen al rebut, de moment continuen sense canvis.

Així mateix, la nova Junta va explicar que està fent un estudi en profunditat del Col·legi per a optimitzar els seus recursos i racionalitzar les despeses.

Vol fer un seguiment de l’aplicació del Conveni col·lectiu veterinari, actualitzar els Estatuts per a incloure el vot electrònic i limitar els mandats de la Junta de Govern per afavorir-ne la renovació. Revisar els Comitès assessors i crear un Comitè Científic, entre d’altres projectes que us anirem explicant.

Finalment, us desitgem un bon Nadal i els nostres millors desitjos,

La Junta de Govern