COVB

Actualitat/ Notícies

Alerta per Defecte de Qualitat VDC 6/2020 NEOMECTIN 12 MG/G GEL ORAL PARA CABALLOS (amb n. de registre 2003 ESP)

22/12/2020

Des del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ens informen de l’alerta per defecte de qualitat i de l’inici del procediment de retirada del mercat del medicament NEOMECTIN 12 MG/G GEL ORAL PARA CABALLOS (amb n. de registre 2003 ESP), per la qual s’adopta la mesura cautelar de retirada de totes les unitats dels lots 18B282 i 20C045.

Responsable del producte és Le Vet Beheer B.V. i la descripció del defecte és la detecció d’una impuresa derivada de la ivermectina, atès que la seva quantitat supera les especificacions de l’assaig d’impureses (individuals i totals) en els estudis d’estabilitat en diferents lots. Per tot això, es pot veure afectada l’eficàcia del producte.

Els veterinaris, en el cas de tenir existències del medicament indicat, haureu de retirar del mercat els lots afectats i haureu d’informar al Departament d’Agricultura de les unitats presents a les vostres instal·lacions així com la data de retirada per part del laboratori/distribuïdor a l’adreça de correu electrònic: medvet.daam@gencat.cat.

Pot llegir-se l’Alerta, AQUÍ.