COVB

Actualitat/ Notícies

24 de novembre de 2020, Assemblea General Ordinària i Extraordinària del “COVB” a l’Auditori AXA

08/11/2020

En data 28 d’octubre de 2020, la Junta de Govern del COVB ha convocat la celebració de l’AssembleGeneral Ordinària i Extraordinària de Col·legiats per al dia 24 de novembre de 2020 a l’Auditori AXA situat a l’Avgda. Diagonal número 547 de Barcelona.

S’ha programat l’Assemblea Ordinària en primera convocatòria a les 18 hores i a les 18,30 hores en segona convocatòria i l’Assemblea Extraordinària en primera convocatòria a les 19:30 hores i a les 20,00 hores en segona convocatòria. L’horari habitual de la reunió canvia per permetre la tornada als domicilis.

Així mateix, per complir amb les restriccions de la mobilitat nocturna establertes mitjançant Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, de declaració d’estat d’alarma per la contenció de la propagació de les infeccions causades per el SARS-CoV-2 i la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, la reunió finalitzarà a les 21:00 hores.

La sessió tindrà lloc a l’Auditori AXA per garantir les mesures de seguretat dels assistents i del personal atès que disposa d’un Pla d’Autoprotecció registrat i un Protocol de seguretat i distanciament del COVID-19.

Atesos els canvis de la normativa sanitària davant la tendència ascendent generalitzada dels indicadors epidemiològics que evidencien la greu situació del sistema sanitari català, per a la celebració de la reunió s’adoptaran les mesures de prevenció de propagació del COVID-19 que correspongui en aquell moment i de les que, en el seu cas, s’informarà a través de la pàgina web del COVB www.covb.cat

 

Barcelona, 2 de novembre de 2020

 

Convocatòria Assemblea General Ordinària

Convocatòria Assemblea General Extraordinària