COVB

Actualitat/ Notícies

Reunió del CCVC amb els responsables de Salut Pública

19/12/2021

El president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i vicepresident del COVB, Ricard Parés, amb els 3 presidents dels Col·legis Veterinaris de Girona, Tarragona i Lleida: Ramon Cedó, Veronica Araunabena i Carmen López, i la responsable del Departament de Gestió Tècnica del CCVC Anna Vilà, es van reunir via telemàtica, el 19 de novembre, amb la Sra. Carmen Cabezas, Secretaria de Salut Pública  i el Sr. Xavier Llebaria, subdirector general de Coordinació de Salut Pública, Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

En la reunió varen tractar diferents temes que han inquietat als veterinaris de Salut Pública. En aquest sentit, el Sr. Llebaria va explicar que s’ha aturat el traspàs de places de veterinària grup 1 a places de tècnic de Salut Pública. També va explicar que el 2018 va haver-hi 16 noves places de veterinaris per escorxador i que pel tema del COVID s’han ofert 44 places de veterinaris com a titular superior de Salut Pública.

D’altra banda, el CCVC va exposar la necessitat de treballar i establir sinergies dins en el concepte One Health (Una sola Salut) posant com a exemple la malaltia de la ràbia que és una zoonosi i des del Consell es considera necessària la vacunació obligatòria a Catalunya. Aquest enfocament holístic One Health, va ser molt ben rebut per la Sra. Carmen Cabezas.

El Sr. Llebaria va comunicar que aviat hi haurà una agenda de treball conjunta per tractar diferents temàtiques d’interès comú com per exemple, la generació d’una xarxa epidemiològica.