COVB

Actualitat/ Notícies

Posicionament del COVB contra els correbous

16/02/2024

Amb motiu de la tramitació al Parlament de Catalunya d’una proposta de llei per eliminar les modalitats de correbous a la platja, bou capllaçat i bou embolat, la nova Junta de Govern, en compliment del nostre programa, volem manifestar la nostra oposició a totes aquestes festes perquè causen patiments als animals i fereixen la sensibilitat de les persones.

Avui compareix al Parlament la presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i des del Col·legi mantenim el següent:

Aquestes tradicions comporten als animals que hi participen importants patiments degut a l’estrès a què són sotmesos, per la incorrecta “manipulació” que els ciutadans en fan. Són un tractament antinatural perquè se’ls treu del seu allotjament habitual en un ambient tranquil.

D’acord amb l’opinió d’experts Etòlegs, el patiment és un estat subjectiu que tot i ser de difícil valoració en els animals, existeixen indicis científics que els animals experimenten sofriment.

Els estudis d’anatomia i fisiologia comparada indiquen que les estructures del sistema nerviós involucrades en el comportament emocional i el patiment en l’ésser humà, es troben també en els animals, en especial als mamífers. A més, des del punt de vista de la biologia evolutiva, és il·lògic pensar que la capacitat de patir ha aparegut en un únic salt evolutiu, i que és exclusiva de l’ésser humà.

Aquest tipus de festes populars comporten als animals que hi “participen” patiments totalment injustificats. Els principis ètics ens obliguen a adoptar aquella postura que causi un menor sofriment. En altres paraules, mentre existeixi un dubte raonable de què els animals són capaços de patir, les nostres accions han d’orientar-se en tot moment a evitar-lo.

Per això entenem que l’autorització de qualsevol d’aquestes tradicions és contrària a la normativa de protecció dels animals que els reconeix sensibilitat psíquica a més de física perquè tenen la capacitat de patiment i, per tant, de tenir sentiments, la qual cosa els fa mereixedors d’uns drets propis de la seva condició animal.

Per altra banda, en aquest tipus de festes populars participen persones de totes les edats, inclosos menors d’edat i tenen com qualsevol espectacle públic un potencial educatiu per la població en general i pels nens en particular que construeixen els seus models de comportament a partir dels que observen en els adults i del que és considerat socialment acceptable. Per això, per fomentar el respecte per la natura i per la vida en general, hauria d’evitar-se qualsevol demostració pública de maltractament a un animal.