COVB

Actualitat/ Notícies

El consum d’aus de corral o d’ous no transmet el virus d’influença aviària als humans

21/01/2022

La Sub-direcció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la salut de la Generalitat de Catalunya ha publicat a la seva web un article sobre la Influença Aviària per explicar quina és la situació actual d’aquesta malaltia i els focus detectats a Europa i Catalunya, però també de la manca d’evidències, segons l’OMS, de que el consum d’aus de corral o d’ous pugui transmetre el virus d’influença aviària als humans.

Podeu llegir l’article en aquest enllaç https://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Influenca-aviaria-00001