COVB

Actualitat/ Notícies

Confirmats dos focus de Tuberculosi bovina a Catalunya

23/06/2023

La Direcció general d’Agricultura i Ramaderia informa de dos nous focus de tuberculosi bovina a Catalunya a dues explotacions extensives per producció de carn:

  • la primera del municipi de Navès (Solsonès) amb un cens de 55 animals. La sospita es va detectar per vigilància passiva a escorxador. El laboratori del CReSA va confirmar la presència del complex Mycobacterium tuberculosis (CMT) en data 17/05/2023, la qual cosa ha comportat la resolució del buidat sanitari de l’explotació.
  • la segona del municipi de Valls d’Aguilar (Alt Urgell) amb un cens de 104 animals. En aquest cas, la sospita es va iniciar a través de la vigilància activa, detectant 4 animals dubtosos al control diagnòstic anual realitzat a l’explotació. Després de la valoració del risc, els 4 animals van ser sacrificats i es van detectar lesions compatibles amb tuberculosi en un d’ells. El laboratori del CReSA va confirmar la presència del complex Mycobacterium tuberculosis (CMT) en data 31/05/2023, la qual cosa ha comportat la resolució del buidat sanitari de l’explotació.

A data d’avui, les dues explotacions es troben pendents de realitzar el buidat sanitari, i amb posterioritat es realitzarà la neteja i desinfecció obligatòries i el control ambiental preceptiu abans de poder tornar a introduir nous animals.

Tot i que la baixa incidència de nous ramats de boví infectats els darrers anys ha permès l’assoliment de l’estatus de lliures en aquesta espècie, la tuberculosi animal encara és una malaltia present al nostre territori, tant en animals de renda com en fauna salvatge. Per aquest motiu, és molt important no abaixar la guàrdia i aplicar mesures de bioseguretat per evitar l’entrada d’aquesta i altres malalties a les explotacions.

Aquesta declaració no implica cap canvi en l’estatut sanitari actual de Catalunya, ja que es manté per sota dels llindars del 0,1% d’incidència anual o 0,2% de prevalença en explotacions.