COVB

Actualitat/ Notícies

Confirmació d’un cas de Virus del Nil occidental en aus i un en cavalls al Baix Llobregat

25/08/2023

En data 10 d’agost, el Laboratori Central de Veterinària d’Algete, ha confirmat la detecció, del Virus del Nil Occidental (VNO) de llinatge 2 en un exemplar de gavià (Larus michahellis) localitzat amb simptomatologia clínica a Cornellà de Llobregat. L’au va ser mostrejada en el marc de la vigilància passiva en aus silvestres del Programa de vigilància del VNO a Catalunya.

Aquest mateix laboratori, va comunicar el divendres 18 d’agost, la confirmació per ELISA de captura a IgM enfront Virus del Nil Occidental (VNO) d’un cavall mostrejat en el marc de l’activació del Programa d’alerta i prevenció del FNO en el radi de 10 km al voltant del gavià positiu del qual us informàvem prèviament.

Davant aquest nou resultat positiu, s’ha procedit a la seva notificació a RASVE, núm. focus 2023/9, com un nou focus primari, però relacionat epidemiològicament amb el focus generat pel gavià argentat (RASVE: 2023/6).

Us recordem que com a veterinaris/àries, cal estar alerta davant la sospita de simptomatologia compatible amb la FNO i en cas de manifestar-se és molt important que s’enviïn mostres a l’IRTA – CReSA i que s’informi els Serveis Veterinaris Oficials del DACC, per poder iniciar les actuacions de detecció de circulació vírica a la zona amb l’objectiu de prevenir el contagi d’altres animals o de persones.

En aquest sentit, incloem enllaç del Procediment d’actuació del/la veterinari/ària en cas de sospita clínica en èquids per a la vigilància de la febre del Nil Occidental a Catalunya i el document de tramesa de mostres (Annex VIII. Sol·licitud d’anàlisi de la febre del Nil Occidental en èquids – vigilància passiva).

Cal recordar que la mesura de prevenció de la Febre del Nil Occidental tant en humans com en èquids, és evitar la picada de mosquits mitjançant l’ús de desinfectants o repel·lents de mosquits autoritzats per a aquesta finalitat en instal·lacions i/o animals o en cas que sigui factible, col·locant mosquiteres a les obertures exteriors de les quadres de cavalls.

És important aplicar mesures a les explotacions i els seus voltants, per tal de controlar la presència de mosquits vectors:

  • Evitar punts d’acumulació d’aigua com tolls, recipients amb aigua, rodes, fugues d’aigua, etc. per evitar punts de cria de mosquits. Tapar o col·locar del revés tots els objectes que puguin acumular aigua.
  • En cas de basses, abeuradors, etc. buidar-los periòdicament.
  • Cobrir pous, dipòsits d’aigua, etc. els quals no es puguin buidar de forma periòdica.

En el cas dels èquids, per tal de prevenir la infecció, es recomana també la vacunació dels animals enfront del VNO amb vacunes autoritzades.