COVB

Serveis a particulars

Vacunes

Tot i que actualment, a Catalunya, no hi ha cap tractament obligatori per als animals de companyia, el Consell Oficial de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC), del qual forma part el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), recomana consultar amb un veterinari quines vacunes són les més adients per a la nostra mascota, com a mesura preventiva.