COVB

Serveis a particulars

Races perilloses

Tenir un gos potencialment perillós comporta una responsabilitat. Segons el marc normatiu vigent, el propietari d’un animal d’una raça considerada potencialment perillosa ha de disposar d'una llicència administrativa que n’autoritza la tinença i conducció, emesa per l'ajuntament del municipi on està censat l'animal. Aquesta llicència té una validesa de cinc anys.

Es consideren gossos potencialment perillosos els Akita Inu, terrier americà de Staffordshire, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, Fila Brasileiro, mastí Napolità, pitbull, gos de presa canari, rottweiler, tosa japonès (Tosa Inu) o qualsevol encreuament d’aquestes races. També es considera potencialment perillós aquells que protagonitzat agressions a persones o a altres gossos i aquels que hagin sigut ensinistrats per a l’atac i la defensa.

Així mateix, els ajuntaments també poden considerar potencialment perillosos gossos d’altres races, si compleixen determinades característiques, com ara:

  • Un perímetre toràcic d’entre 60 cm i 80 cm, altura a la creu entre 50 cm i 70 cm.
  • Un pes superior a 20 kg.
  • Un cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran, galtes musculoses i arrodonides.
  • Mandíbules grans i fortes; boca robusta, ampla i profunda.
  • Un coll ample, musculós i curt.
  • Un pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i un llom musculat i curt.
  • Unes extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.