COVB

Avantatges i descomptes

Sellarès Assessors

11/12/2022

Sellarès Assessors actualitza els seus serveis de consultoria fiscal i laboral a disposició dels col·legiats i les col·legiades del COVB, amb l’objectiu de reforçar l’atenció i resolució de consultes.

Els temes que s’hi poden adreçar són:

  • Consultes en matèria fiscal o tributària en relació als impostos de l’IRPF, de l’IVA, de Societats o en relació a l’Alta Censal d’Activitats o de la tarifa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i altres temes relacionats no mencionats de forma expressa.
  • Les relacions laborals, contractació laboral, modalitats contractuals, extinció i suspensió del contracte de treball, conveni col·lectiu, retribució i salari, seguretat social, IRPF, calendari laboral, jornada de treball, festius, permisos, descansos i altres temes relacionats no mencionats de forma expressa.
  • El règim general de la Seguretat Social que afecta els empresaris i treballadors i el Règim Especial dels Treballadors Autònoms, camp d’aplicació, afiliació, cotització, prestacions de la SS, maternitat, paternitat, incapacitat temporal, recaptació i altres temes o qüestions relacionats no mencionats de forma expressa.

Les persones interessades hauran de contactar amb l’assessor a través d’un dels següents canals:

  • Per telèfon, trucant al 93 467 44 67, entre les 9 i les 14h, i demanant per Ana García (Fiscal) o Javier Moyano (Laboral).
  • Per correu electrònic, escrivint a CanalVeterinari@sellaresga.comi indicant a l’Assumpte “Consulta fiscal COVB” o “Consulta laboral COVB”.

Les respostes a les consultes seran ateses en un termini de 24 a 48 hores, per telèfon o per correu electrònic.

Fitxa dels serveis de consultoria fiscal i laboral de Sellarès Assessors