COVB

Actualitat/ Notícies

Gestió d’autoritzacions ambientals per a escorxadors i altres activitats

15/03/2024

La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental ha emès una nota informativa sobre com cal fer la gestió i revisió de les autoritzacions ambientals integrades que afecten les activitats de:

  • Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 tones i dia.
  • Eliminació o aprofitament de canals o restes d’animals amb una capacitat de tractament superior a 10 tones i dia.
  • Tractament independent d’aigües residuals no contemplat a la Directiva 91/271/CEE sempre que la càrrega contaminada primària no procedeixi de les actuacions de les activitats recollides en les conclusions sobre MTD d’escorxador (Directiva 2010/75/UE).

Adjuntem nota informativa