COVB

Actualitat/ Notícies

El Comitè de la Veterinària per a la Protecció dels Animals s’oposa a l’exclusió de les gosseres esportives i de caça de la inscripció al Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya

10/03/2023

Examinat el text del Projecte de Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, publicat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el Comitè de la Veterinària per a la Protecció dels Animals del COVB, manifesta la seva oposició a l’exclusió de les gosseres esportives i de caça de l’obligació d’inscriure’s al Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya perquè entre altres motius:

  • No hi ha cap motiu científic per diferenciar entre gossos segons s’allotgin en una residència canina o en un centre d’ensinistrament o en una gossera esportiva o de caça atès que el risc de contagi de malalties i les necessitats etològiques és idèntic.
  • Un col·lectiu animal no inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics i, per tant, no sotmès a l’article 21 del TRLPA que regula i estableix els requisits que tot nucli zoològic ha de complir, pot representar un greu risc tant per a la salut animal com per a la salut pública, per la manca d’exigència d’un control veterinari regular, d’obligatorietat d’unes instal·lacions adequades i protocols d’higiene i desinfecció periòdics.

Així doncs, per motius clínics i de salut pública, els professionals veterinaris es mostren preocupats per aquesta proposta legislativa i demanen la seva retirada.

Adjuntem el document de posicionament complet de data 7 de març de 2023