COVB

Actualitat/ Notícies

XXIII Premio Nacional De Investigación “Francisco Fernández López” 2021

30/08/2021

El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, amb la col·laboració del Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, el Consejo General de Colegios Oficiales de España y l’Agrupación Mutual Aseguradora, convoca el XXIII Premio Nacional de Investigación “Francisco Fernández López”.

El premi és de caràcter nacional, podent concórrer al mateix tots els Veterinaris que aportin treballs inèdits científics i/o de recerca, o que representin una contribució nova o original entorn a la sanitat, producció i benestar animal, clínica i seguretat alimentària. Els treballs s’han de presentar en castellà i en suport informàtic i en un màxim 60 folis, abans del 15 de setembre de 2021.

Podeu trovar les bases de la convocatoria aquí.