COVB

Actualitat/ Notícies

Reunió de l’Associació del Cos Nacional Veterinari amb la Subdirectora General de Coordinació de l’Administració de l’Estat

07/08/2021

Una delegació de l’Associació del Cos Nacional Veterinari, encapçalada per la seva presidenta, Mª Josefa Lueso i Mario de la Cova, en representació de la Comissió Territorial de l’Associació, s’ha reunit el 22 de juliol amb la Subdirectora General de Coordinació de l’Administració General de l’Estat en el Territori, Pilar González, qui també ha estat acompanyada pel Subdirector General de Recursos Humans, Luis Hernández.

Durant la trobada, han donat trasllat de les propostes dels companys destinats en els serveis territorials de l’AGE en relació a l’oportunitat de fer ús del dret a la mobilitat, reivindicant la necessitat de millorar els procediments de provisió de llocs i l’accés a totes les destinacions possibles per la via dels concursos ordinaris anuals. Encara que conscients de les dificultats per a tirar endavant els concursos ordinaris complint terminis, donat el volum de places ofertes i les dificultats i tràmits administratius que comporten, al que cal sumar-li durant l’últim any la complexitat sobrevinguda de la pandèmia, des de Política Territorial s’han compromès a convocar un concurs específic amb caràcter anual.

Al mateix temps s’ha tractat la possibilitat de reprendre les fórmules de provisió i mobilitat extraordinàries, actualment paralitzades com a conseqüència del procés judicial obert a instàncies d’alguns particulars i també d’una organització sindical. En aquest sentit, amb la finalitat de trobar una solució favorable a una situació, clarament injusta, que està causant un evident perjudici als companys del territori, i per a facilitar la intermediació entre les parts, l’Associació s’ha compromès a donar trasllat d’aquesta situació a la Federació Espanyola d’Associacions dels Cossos Superiors de l’Administració civil de l’Estat (FEDECA), donada la seva naturalesa sindical.

D’altra banda, preocupa la important càrrega burocràtica a la qual es veuen sotmesos tant els operadors com els propis funcionaris en la gestió diària dels expedients administratius vinculats al control oficial, la qual cosa compromet el correcte funcionament del servei de control veterinari en frontera i el minvament de la competitivitat dels ports i aeroports espanyols en un context internacional.