COVB

Actualitat/ Notícies

Registre de moviments de productes SANDACH

23/06/2023

En relació amb als moviments de SANDACH (subproducte animal no destinats a consum humà) generats a la indústria càrnica i destinats a alimentació animal, la Subdirecció general de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut informa que a partir de l’1 de juliol de 2023 no s’acceptarà el seu destí cap a alimentació animal si no van acompanyats de la documentació correcta i completa. Per això aquests moviments s’han d’incloure en el Registre de Moviments SANDACH (RMS).

Per a facilitar la inclusió dels establiments carnis en el RMS, l’AESAN posa a disposició dels operadors econòmics un formulari per a realitzar l’alta a l’esmentat registre. Podeu accedir a la informació al següent enllaç.