COVB

Actualitat/ Notícies

Recomanació a la carta rebuda sobre prescripcions de fórmules magistrals

09/06/2023

Com a conseqüència de vàries consultes ateses de veterinaris col·legiats a Barcelona sobre el requeriment rebut en alguns centres per part de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia per a utilitzar les prescripcions de fórmules magistrals, s’informa als col·legiats que és recomanable respondre per escrit al correu electrònic indicat en el document: medvet.daam@gencat.cat, justificant els motius de la seva correcte prescripció.