COVB

Actualitat/ Notícies

Publicat l’esborrany del Reial Decret que regula la figura del veterinari d’explotacions

10/06/2022

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha obert el període d’audiència pública de l’esborrany del Reial decret pel qual es dicten disposicions per al desenvolupament de la normativa de la Unió Europea de sanitat animal, en relació a les obligacions de vigilància del titular de l’explotació i al pla sanitari integral de les explotacions ramaderes.

Aquest Reial decret és d’especial interès per al sector veterinari, ja que desenvolupa les responsabilitats, funcions i requisits del veterinari d’explotació en l’àmbit nacional. També regula les visites zoosanitàries a les explotacions.

Us adjuntem l’esborrany del Reial Decret. Des del COVB recollirem i transmetrem totes les al·legacions i comentaris que ens feu arribar.