COVB

Actualitat/ Notícies

Per a impulsar la formació científica i la difusió del coneixement veterinari, entra a formar part del Comitè Científic del COVB

22/03/2024

Si vols formar part del nou Comitè Científic del COVB, pots presentar la teva candidatura fins el 28 de març. Per a fer-ho, cal presentar presencialment al COVB o per correu electrònic (covb@covb.cat), la teva petició i el teu currículum professional segons el formulari adjunt.

Per a seleccionar els membres es tindrà en compte el barem de criteris objectius que us annexem que inclou formació, experiència professional i publicacions, etc.

Us recordem que els principals objectius del Comitè són:

  • Impulsar la formació continuada científica
  • Facilitar l’accés i el coneixement actualitzat als nous estudis científics
  • Transparència en la selecció de ponents del més alt nivell
  • Emetre informes i dictàmens basats en l’evidència científica
  • Promoure emissió d’informes científics necessaris: foment de protocols d’actuació veterinària
  • Divulgar el coneixement veterinari als mitjans
  • Presentar anualment una proposta formativa i una memòria econòmica

Per a més informació, podeu consultar a la pàgina Web el Reglament regulador d’aquesta comissió: ENLLAÇ