COVB

Actualitat/ Notícies

Nova normativa sobre ordenació de les granges bovines

30/12/2022

El dijous 29 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1053/2022, de 27 de desembre, pel que s’estableixen les normes bàsiques d’ordenació de les granges bovines.

Aquest Reial decret, tal com es menciona en l’article 1, estableix les normes bàsiques per a l’ordenació zootècnica i sanitària de les explotacions de bestiar boví, pel que fa a la capacitat productiva màxima, les condicions mínimes d’infraestructura, equipament i maneig, ubicació, bioseguretat, benestar animal, condicions higienicosanitàries i requisits mediambientals, així com, les responsabilitats i obligacions que permetin un eficaç i correcte desenvolupament de l’activitat ramadera al sector boví, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’higiene, sanitat animal, identificació i registre, benestar dels animals, medi ambient i canvi climàtic.

Descarregar Decret